DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Strüktür Verim İlişkileri TBB   538 2 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İsmail ÇELİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, toprak strüktürü ile bitkisel verim ilişkilerinin öğrencilere tanıtımını amaçlamaktadır. Toprak strüktürünün işlevleri, belirlenmesi ve değerlendirilmesi de dersin temel amaçları arasındadır.
Dersin İçeriği
Toprak strüktürünün oluşumu, tanımı ve ölçüm yöntemleri. Agregat oluşumuna dayanıklılığına etki eden faktörler. Laboratuvarda agregat dayanıklılığını ve agregat büyüklük dağılımını belirlemeye yarayan yöntemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprak strüktürü ve strüktür çeşitlerinin tanımını yapar.
2) Toprak strüktürü ile verim arasındaki ilişkileri kavrar ve açıklar.
3) Tarımsal üretimde ve sürdürülebilir toprak yönetiminde strüktürün yeri ve önemini açıklar.
4) Strüktür oluşumu ve geliştirilmesinin yöntemlerinin kavrar ve açıklar.
5) Agregat stabilitesinin belirlenmesi yöntemlerini kavrar.
6) Agregat stabilitesinin değerlendirilmesi ve yorumlanmasını yapar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)