DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak ve Bitkide Mikro Elementler TBB   523 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bülent TORUN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan ve bitki için temel besin element kavramını, bitkide besin element düzeyini etkileyen faktörleri, besin elementlerin insan sağlığı üzerindeki rollerini ve insan sağlığında yarattığı sorunları, bu sorunların çözüm yollarını ve insan sağlığında besin element sorunlarının giderilmesinde tarımsal stratejileri öğrenir.
Dersin İçeriği
Mikro besin elementlerinin (Fe, Mn, Zn, B, Mo, Cu) topraklardaki yarayışlılığı ve bunu etkileyen faktörler; adsorpsiyon olayları; bitkilerce alınım ve taşınım ve dağılım, morfolojik ve fizyolojik fonksiyonları; noksanlık ve toksisite simptomları, interaksiyonları ve mikroelement eksikliğine bitkilerin adaptasyon mekanizmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mikro besin elementlerini tanır, bitkisel üretimde verim ile ilgili rollerini ve beslenme sorunlarının çözüm yollarını ve uygulamalarını bilir.
2) Mikro besin elementlerinin bitkisel üretimde kalite ile ilgili illişkilerini öğrenir.
3) Mikro besin elementlerinin bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla olan ile illişkilerini bilir ve değerlendirir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer mühendislik alanlarına da başvurarak kullanıp, toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine ve sürdürebilirlik ilkesine uygun kullanımlarını sağlama konularında yeni fikirler geliştirme ve uygulama noktasında yeterli donanıma sahip olur
X
2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, ilgili bilim alanları ile ilişkilendirerek, kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda yeni teknikler, fikirler geliştirme ve pratiğe aktarma noktasında donanımını artırır
X
3
Toprakların içinde bulunduğu gelişim ve değişim süreçlerini analiz etme ve sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde mevcut problemlere çözüm oluşturabilecek bir araştırma planlar, uygular ve/veya mevcut bilgilerle yargıda bulunur
X
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmelerinin sağlanmasında karşılaşılan sorunları çözmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde projeler hazırlayabilme ve uygulayabilme yetisine sahip olur ve eldeki bilgilerle durum tespiti yaparak çözüm önerilerinde bulunur
X
5
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde bağımsız proje hazırlayabilme veya ihtiyaç duyulması halinde takım çalışmalarında liderlik yapabilme yetisi taşır
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili karşılaşabileceği ve önceden öngörülemeyen sorunları tanır ve çözüm için geliştireceği yeni stratejilerle sorumluluk alır
X
7
Alanla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetisi taşır
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, değerlendirebilme ve bağımsız çalışma yürütebilme yetkinliğine sahip olur
X
9
İngilizce'yi de en az B2 düzeyinde kullanarak, alanındaki yenilikleri ve kendi çalışmalarını ilgili kişilere yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için harekete geçer
X
11
Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
X
12
Çalışma alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, bu değerleri öğretir ve denetler
X
13
Alanıyla ilgili aldığı bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalara da taşır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikro besin elementlerine (Fe, Mn, Zn, B, Mo, Cu) genel giriş Ders notları ve kaynak kitaplar
2 Mikro besin elementlerinin topraklardaki yarayışlılığı Ders notları ve kaynak kitaplar
3 Mikro besin elementlerinin yarayışlılığını etkileyen faktörler Ders notları ve kaynak kitaplar
4 Mikro besin elementlerinin adsorpsiyonu Ders notları ve kaynak kitaplar
5 Mikro besin elementlerinin bitkilerce alınım ve taşınım ve dağılımı Ders notları ve kaynak kitaplar
6 Mikro besin elementlerinin morfolojik ve fizyolojik fonksiyonları Ders notları ve kaynak kitaplar
7 Mikro besin elementlerinin noksanlık ve toksisite simptomları Ders notları ve kaynak kitaplar
8 Ara Sınav
9 Mikro besin elementlerinin interaksiyonları Ders notları ve kaynak kitaplar
10 Mikroelement eksikliğine bitkilerin adaptasyon mekanizmaları Ders notları ve kaynak kitaplar
11 Demir (Fe) elementi Ders notları ve kaynak kitaplar
12 Çinko (Zn) elementi Ders notları ve kaynak kitaplar
13 Bor (B) elementi Ders notları ve kaynak kitaplar
14 Bakır (Cu) ve Mangan (Mn) elementi Ders notları ve kaynak kitaplar
15 Molibden (Mo) elementi Ders notları ve kaynak kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar