DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak ve Bitkide Mikro Elementler TBB   523 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bülent TORUN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan ve bitki için temel besin element kavramını, bitkide besin element düzeyini etkileyen faktörleri, besin elementlerin insan sağlığı üzerindeki rollerini ve insan sağlığında yarattığı sorunları, bu sorunların çözüm yollarını ve insan sağlığında besin element sorunlarının giderilmesinde tarımsal stratejileri öğrenir.
Dersin İçeriği
Mikro besin elementlerinin (Fe, Mn, Zn, B, Mo, Cu) topraklardaki yarayışlılığı ve bunu etkileyen faktörler; adsorpsiyon olayları; bitkilerce alınım ve taşınım ve dağılım, morfolojik ve fizyolojik fonksiyonları; noksanlık ve toksisite simptomları, interaksiyonları ve mikroelement eksikliğine bitkilerin adaptasyon mekanizmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mikro besin elementlerini tanır, bitkisel üretimde verim ile ilgili rollerini ve beslenme sorunlarının çözüm yollarını ve uygulamalarını bilir.
2) Mikro besin elementlerinin bitkisel üretimde kalite ile ilgili illişkilerini öğrenir.
3) Mikro besin elementlerinin bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla olan ile illişkilerini bilir ve değerlendirir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)