DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Analitik Kimya Uygulamaları TBB   629 1 2 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Emin Bülent ERENOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Tarım Bilimleri alanında uzmanlık düzeyinde yeterliliğe sahip olarak yüksek lisans eğitimlerini tamamlamak isteyen öğrencilere Analitik Kimya alanında ileri düzeyde hesaplamalar, ölçüm teknikleri ve ölçüm cihazları hakkında detaylı bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Bu derste, analitik kimya ve önemi, analitik kimyada kullanılan kimyasallar, gereçler ve temel işlemler, laboratuvar güvenliği, analitik kimya hesaplamaları, kimyasal analizde hatalar, numune alma, standardizasyon ve kalibrasyon ve yöntemleri, sulu çözeltilerde kimyasal denge, klasik, elektrokimyasal, spektrokimyasal, kinetik ve kromatografik analiz yöntemleri ve bunlarda kullanılan ölçüm cihazları hakkında laboratuvar çalışmalarıyla desteklenen ileri düzeyde teorik bilgiler verilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Analitik Kimyanın tarım bilimleriyle ilişkisini ileri düzeyde tanır.
2) Analitik çalışmalarda ve Tarım Bilimlerinde mevcut çalışma alanlarında kullanılan Klasik, Elektrokimyasal, Spektrokimyasal, Kinetik ve Kromatografik Analiz yöntemlerini ve kullanım alanlarını bilir
3) Analitik Kimya çalışmalarında gereksinim duyulan enstrümanlar ve kullanımları hakkında yeterli bilgiye sahip olur
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer mühendislik alanlarına da başvurarak kullanıp, toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine ve sürdürebilirlik ilkesine uygun kullanımlarını sağlama konularında yeni fikirler geliştirme ve uygulama noktasında yeterli donanıma sahip olur
X
2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, ilgili bilim alanları ile ilişkilendirerek, kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda yeni teknikler, fikirler geliştirme ve pratiğe aktarma noktasında donanımını artırır
X
3
Toprakların içinde bulunduğu gelişim ve değişim süreçlerini analiz etme ve sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde mevcut problemlere çözüm oluşturabilecek bir araştırma planlar, uygular ve/veya mevcut bilgilerle yargıda bulunur
X
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmelerinin sağlanmasında karşılaşılan sorunları çözmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde projeler hazırlayabilme ve uygulayabilme yetisine sahip olur ve eldeki bilgilerle durum tespiti yaparak çözüm önerilerinde bulunur
X
5
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde bağımsız proje hazırlayabilme veya ihtiyaç duyulması halinde takım çalışmalarında liderlik yapabilme yetisi taşır
6
Uzmanlık alanıyla ilgili karşılaşabileceği ve önceden öngörülemeyen sorunları tanır ve çözüm için geliştireceği yeni stratejilerle sorumluluk alır
X
7
Alanla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetisi taşır
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, değerlendirebilme ve bağımsız çalışma yürütebilme yetkinliğine sahip olur
9
İngilizce'yi de en az B2 düzeyinde kullanarak, alanındaki yenilikleri ve kendi çalışmalarını ilgili kişilere yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için harekete geçer
11
Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
12
Çalışma alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, bu değerleri öğretir ve denetler
13
Alanıyla ilgili aldığı bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalara da taşır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Analitik kimya ve önemi Internet okuması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
2 Analitik kimyada kullanılan kimyasallar, gereçler ve temel işlemler ve laboratuvar güvenliği Ders notları ve internet okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
3 Analitik kimyada temel hesaplamalar Ders notları ve internet okuması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
4 Kimyasal analizde hatalar, numune alma, standardizasyon ve kalibrasyon ve yöntemleri Ders notları ve internet okuması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
5 Klasik analiz yöntemleri ve uygulamaları Ders notları ve internet okuması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
6 Elektrokimyasal analiz yöntemleri ve uygulamaları Ders notları ve internet okuması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
7 Spektrokimyasal analiz yöntemleri ve uygulamaları (AAS) Ders notları ve internet okuması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Ödev
Proje / Tasarım
9 Spektrokimyasal analiz yöntemleri ve uygulamaları (AAS) Ders notları ve internet okuması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
10 Spektrokimyasal analiz yöntemleri ve uygulamaları (ICP-OES) Ders notları ve internet okuması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
11 Spektrokimyasal analiz yöntemleri ve uygulamaları (ICP-OES) Ders notları ve internet okuması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
12 Spektrokimyasal analiz yöntemleri ve uygulamaları (UV-Visible Spektrofotometre) Ders notları ve internet okuması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
13 Spektrokimyasal analiz yöntemleri ve uygulamaları (UV-Visible Spectrofotometre) Ders notları ve internet okuması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
14 Kinetik analiz yöntemleri ve uygulamaları Ders notları ve internet okuması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
15 Kromatografik analiz yöntemleri ve uygulamaları Ders notları ve internet okuması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar