DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitkilerde Mineral Beslenme ve Kalite İlişkileri TBB   609 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayfer ALKAN TORUN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mineral besin elementlerinin bitkisel kökenli gıdalarda proteinler, aminoasitleri, karbonhidratlar, organik asitler, yağ asitleri, vitaminler, phytat ve mikroelementler üzerine etkilerini öğretir. Ayrıca mineral beslenmenin ilgili kalite komponentlerinin bitkide sentezi ve dağılımı üzerine doğrudan ve dolaylı olan etkilerini ve biyolojik yarayışlılık yöntemlerinin tanıtılmasını öğretir.
Dersin İçeriği
Ders, bitkisel ürünlerde kalitenin sağlanılmasında besin elementlerinin önemi, bitkisel ürünlerin değerlendirilmesinde kalitenin rolü, besin maddesi-kalite ilişkileri, kalite değerlendirme parametreleri, kalite parametreleri belirleme metotlarını içerir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkilerde mineral beslenme ve kalite ilişkilerini öğretir.
2) Bitkide kaliteyi belirleyen parametreleri öğretir
3) Kaliteyi değerlendirme yöntemlerini öğretir.
4) Bitkisel ürünlerde kalite kavramını öğretir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer mühendislik alanlarına da başvurarak kullanıp, toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine ve sürdürebilirlik ilkesine uygun kullanımlarını sağlama konularında yeni fikirler geliştirme ve uygulama noktasında yeterli donanıma sahip olur
X
2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, ilgili bilim alanları ile ilişkilendirerek, kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda yeni teknikler, fikirler geliştirme ve pratiğe aktarma noktasında donanımını artırır
X
3
Toprakların içinde bulunduğu gelişim ve değişim süreçlerini analiz etme ve sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde mevcut problemlere çözüm oluşturabilecek bir araştırma planlar, uygular ve/veya mevcut bilgilerle yargıda bulunur
X
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmelerinin sağlanmasında karşılaşılan sorunları çözmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde projeler hazırlayabilme ve uygulayabilme yetisine sahip olur ve eldeki bilgilerle durum tespiti yaparak çözüm önerilerinde bulunur
X
5
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde bağımsız proje hazırlayabilme veya ihtiyaç duyulması halinde takım çalışmalarında liderlik yapabilme yetisi taşır
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili karşılaşabileceği ve önceden öngörülemeyen sorunları tanır ve çözüm için geliştireceği yeni stratejilerle sorumluluk alır
X
7
Alanla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetisi taşır
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, değerlendirebilme ve bağımsız çalışma yürütebilme yetkinliğine sahip olur
X
9
İngilizce'yi de en az B2 düzeyinde kullanarak, alanındaki yenilikleri ve kendi çalışmalarını ilgili kişilere yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için harekete geçer
X
11
Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
X
12
Çalışma alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, bu değerleri öğretir ve denetler
X
13
Alanıyla ilgili aldığı bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalara da taşır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dengeli Gübreleme ve Ürün Kalitesi ve ödev paylaşımı Ders notları ve kaynak kitaplar
2 Kaliteyi Belirleyen Parametreler ve Ürün Kalitesini Kontrol Eden Faktörler Ders notları ve kaynak kitaplar
3 Bitkisel Ürün Kalitesi Üzerine Mineral Gübrelerin Etkisi ve Bitkileri Besleyebilme Kalitesi Üzerine Etkisi Ders notları ve kaynak kitaplar
4 Mineral Gübrelerin Bitkileri Besleyebilme Kalitesini Etkileyen Mineral Elementler; azot ve azotlu Bileşikler Ders notları ve kaynak kitaplar
5 Minerel Gübrelerin Bitkileri Besleyebilme Kalitesini Etkileyen Mineral Elementler; potasyum Ders notları ve kaynak kitaplar
6 Azot ve potasyumun diğer elementlerle etkileşimi Ders notları ve kaynak kitaplar
7 Minerel Gübrelerin Bitkileri Besleyebilme Kalitesini Etkileyen Mineral Elementler;fosfor ve fosforun tanede bulunma durumu (fitatlar) Ders notları ve kaynak kitaplar
8 Ara Sınav
9 Minerel Gübrelerin Bitkileri Besleyebilme Kalitesini Etkileyen Mineral Elementler; kalsiyum ve magnezyum Ders notları ve kaynak kitaplar
10 Minerel Gübrelerin Bitkileri Besleyebilme Kalitesini Etkileyen Mineral Elementler; çinko ve demir Ders notları ve kaynak kitaplar
11 Minerel Gübrelerin Bitkileri Besleyebilme Kalitesini Etkileyen Mineral Elementler; Selenyum ve İyot Ders notları ve kaynak kitaplar
12 Karbonhidratlar, Yağlar ve Vitaminler Ders notları ve kaynak kitaplar
13 Proteinler ve aminoasitler Ders notları ve kaynak kitaplar
14 Organik asitler, yağ asitleri ve fitatlar Ders notları ve kaynak kitaplar
15 Genel değerlendirme ve ödev kontrolü Ders notları ve kaynak kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar