DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Besin Elementi ve Gübre Yönetimi TBB   594 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hayriye İBRİKÇİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre ile uyumlu bir ortamda bitki besin element yönetimini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Toprakta var olan ve gübre olarak organik ve inorganik kaynaklardan toprağa veya doğrudan bitkiye verilen besin elementlerinin yönetimi incelenecektir. Yönetim ile hedeflenen gübre optimizasyonu, toprak ve su kaynaklarının korunması ve tarımsal girdilerin azaltılması yolları ve mekanizmaları geniş boyutlu olarak tartışılacaktır. Ayrıca, uygun bir yönetimin ekonomik boyutları gübre kullanımı açısından da değerlendirilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki besin elementlerini ve gübreleri öğretir.
2) Besin elementleri ve gübrelerin yönetim mekanizmalarını öğretir.
3) Bitki besin elementlerinin çevre ile barışık olarak uygulanmasını öğretir..
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer mühendislik alanlarına da başvurarak kullanıp, toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine ve sürdürebilirlik ilkesine uygun kullanımlarını sağlama konularında yeni fikirler geliştirme ve uygulama noktasında yeterli donanıma sahip olur
X
2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, ilgili bilim alanları ile ilişkilendirerek, kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda yeni teknikler, fikirler geliştirme ve pratiğe aktarma noktasında donanımını artırır
X
3
Toprakların içinde bulunduğu gelişim ve değişim süreçlerini analiz etme ve sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde mevcut problemlere çözüm oluşturabilecek bir araştırma planlar, uygular ve/veya mevcut bilgilerle yargıda bulunur
X
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmelerinin sağlanmasında karşılaşılan sorunları çözmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde projeler hazırlayabilme ve uygulayabilme yetisine sahip olur ve eldeki bilgilerle durum tespiti yaparak çözüm önerilerinde bulunur
X
5
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde bağımsız proje hazırlayabilme veya ihtiyaç duyulması halinde takım çalışmalarında liderlik yapabilme yetisi taşır
6
Uzmanlık alanıyla ilgili karşılaşabileceği ve önceden öngörülemeyen sorunları tanır ve çözüm için geliştireceği yeni stratejilerle sorumluluk alır
7
Alanla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetisi taşır
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, değerlendirebilme ve bağımsız çalışma yürütebilme yetkinliğine sahip olur
X
9
İngilizce'yi de en az B2 düzeyinde kullanarak, alanındaki yenilikleri ve kendi çalışmalarını ilgili kişilere yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için harekete geçer
X
11
Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
X
12
Çalışma alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, bu değerleri öğretir ve denetler
X
13
Alanıyla ilgili aldığı bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalara da taşır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki besin elementleri ve yönetimine giriş Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Yönetimi etkileyen toprak faktörleri Materyal okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Yönetimi etkileyen toprak faktörleri Materyal okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Yönetimi etkileyen bitki faktörleri Materyal okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Yönetimi etkileyen gübre faktörleri Materyal okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Azot yönetimi Materyal okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Azot yönetimi Materyal okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Genel hazırlık Performans Değerlendirmesi
9 Fosfor yönetimi Materyal okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Potasyum yönetimi Materyal okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 Mikroelement yönetimi Materyal okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Mikroelement yönetimi Materyal okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Gübreleme üzerine öğrenci sunumları Sunum için hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Toprak yönetimi üzerine öğrenci sunumları Sunum için hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Öğrenci sunumları Sunum için hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar