DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Etüd ve Haritalama İşlem ve Metodolojileri TBB   590 2 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Suat ŞENOL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Belli bir alanın detaylı toprak haritasının yapımındaki tüm işlemleri uygulamalı bir yapar.
Dersin İçeriği
Toprak etüt projelerinin hazırlanması, haritalama birimleri, kartografik materyal seçimi yorumu, toprak etüt haritalama işlemlerinin aşamaları, seçilen bir landa uygulamalı olarak bu aşamaların sırasıyla gerçekleştirilmesi, toprak etüt harita ve raporunun yazımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprak haritasını yapma yetkisi ve yetkinliğini kazanır
2) Toprak özelliklerini sonda yaparak belirler, arazide toprak sınırlarını görüp çizer
3) Baskı haritasını ve toprak verilerini düzenler
4) Toprak etüt raporunu yazar
5) Toprak serilerini arazide tanımlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer mühendislik alanlarına da başvurarak kullanıp, toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine ve sürdürebilirlik ilkesine uygun kullanımlarını sağlama konularında yeni fikirler geliştirme ve uygulama noktasında yeterli donanıma sahip olur
X
2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, ilgili bilim alanları ile ilişkilendirerek, kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda yeni teknikler, fikirler geliştirme ve pratiğe aktarma noktasında donanımını artırır
3
Toprakların içinde bulunduğu gelişim ve değişim süreçlerini analiz etme ve sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde mevcut problemlere çözüm oluşturabilecek bir araştırma planlar, uygular ve/veya mevcut bilgilerle yargıda bulunur
X
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmelerinin sağlanmasında karşılaşılan sorunları çözmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde projeler hazırlayabilme ve uygulayabilme yetisine sahip olur ve eldeki bilgilerle durum tespiti yaparak çözüm önerilerinde bulunur
5
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde bağımsız proje hazırlayabilme veya ihtiyaç duyulması halinde takım çalışmalarında liderlik yapabilme yetisi taşır
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili karşılaşabileceği ve önceden öngörülemeyen sorunları tanır ve çözüm için geliştireceği yeni stratejilerle sorumluluk alır
X
7
Alanla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetisi taşır
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, değerlendirebilme ve bağımsız çalışma yürütebilme yetkinliğine sahip olur
9
İngilizce'yi de en az B2 düzeyinde kullanarak, alanındaki yenilikleri ve kendi çalışmalarını ilgili kişilere yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için harekete geçer
11
Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
X
12
Çalışma alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, bu değerleri öğretir ve denetler
13
Alanıyla ilgili aldığı bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalara da taşır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Yok Anlatım
2 Toprak etüt ve haritalama projesi işlemleri Litertür taraması Anlatım
Soru-Cevap
3 Kartoğrafik materyaller ve seçimi Uygulama için alan seçimi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 kartoğrafik materyalin yorumlama yöntemleri Seçilen arazi hakkında ön biligilerin toplanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Toprak serilerinin tanımlama yerlerinin kartografik materyal üzerinde belirlenmesi Seçilen arazi hakkında jeolojisi hakkında biligilerin toplanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 1. Arazi çalışmaları Arazi giysilerinin temini Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
7 1. Arazi çalışmaları (devamı) Arazi giysilerinin temini Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Tüm konuların tekrarı Yazılı Sınav
9 Toprak haritalama lejandı hazırlığı 1. Arazi çalışmasında toplanan verilerin incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 2. Arazi çalışmaları Arazi giysilerinin temini Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 2. Arazi çalışmaları (devamı) Arazi giysilerinin temini Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 2. Arazi çalışmaları (devamı) Arazi giysilerinin temini Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Baskı haritasının hazırlanması Arazi paftalarının eksikliklerinin kontrolü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 Arazi sınıflama çalışmaları Literatür taraması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Sonuç raporu hazırlanması Tüm mevcut uygulama materyallerinin toplanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm konuların tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar