DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Fiziğinin Özel Sorunları TBB   545 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Alkhan SARIYEV
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprakların Fiziksel verimliliğini tanımlamak, toprak suyu ve pF eğrisi modellerini araştırmak, toprakta histerisis olayları ve toprak suyunun dinamik süreçlerini, Darsy yasasının sınırllarını anlatmak ve toprakta ısı akımını incelemek ve toprakta çeşitli iyileştirme tedbirlerini anlatmaktır.
Dersin İçeriği
Fiziksel verimlilik; Gözenekli toprak ortamı ve gözenek geometrisi; Toprak bünyesi ve yapısıile ilgili kuramsal temeller ve özel sorunlar; Toprak su içeriği ve çeşitleri, potansiyeli, yarayışlılığı; pF eğrisi ve onun matematiksel modeli; Toprakta histerisis, desorpsiyon,sorpsiyon olayları; Doygun ve doygun olmayan koşullarda hidrolik iletkenlik; Toprakta suyun akımı, infiltirasyon; Toprak sıcaklığı ve toprakta ısı akımı; Toprakların verimliliklerini kaybetmesi (degradasyon); Toprak düzenleyicileri ve bunların toprakta kullanılabilirliği.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Topraklarda verimlilik unsurları ve fiziksel verimlilik
2) Toprak suyu çeşitleri, potansiyeli, yarayışlılığı, pF eğrisi, histerisis olayları, toprakta suyunun dinamiği
3) Toprak sıcaklığı ve toprakta ısı akımı, toprakta ısı yönetimi ve solarizasyon uygulamaları
4) Toprakların verimliliklerini kaybetmesi (degradasyon) süreçleri ve toprak düzenleyicileri ve bunların toprakta kullanılabilirliği
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer mühendislik alanlarına da başvurarak kullanıp, toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine ve sürdürebilirlik ilkesine uygun kullanımlarını sağlama konularında yeni fikirler geliştirme ve uygulama noktasında yeterli donanıma sahip olur
X
2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, ilgili bilim alanları ile ilişkilendirerek, kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda yeni teknikler, fikirler geliştirme ve pratiğe aktarma noktasında donanımını artırır
X
3
Toprakların içinde bulunduğu gelişim ve değişim süreçlerini analiz etme ve sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde mevcut problemlere çözüm oluşturabilecek bir araştırma planlar, uygular ve/veya mevcut bilgilerle yargıda bulunur
X
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmelerinin sağlanmasında karşılaşılan sorunları çözmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde projeler hazırlayabilme ve uygulayabilme yetisine sahip olur ve eldeki bilgilerle durum tespiti yaparak çözüm önerilerinde bulunur
X
5
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde bağımsız proje hazırlayabilme veya ihtiyaç duyulması halinde takım çalışmalarında liderlik yapabilme yetisi taşır
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili karşılaşabileceği ve önceden öngörülemeyen sorunları tanır ve çözüm için geliştireceği yeni stratejilerle sorumluluk alır
X
7
Alanla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetisi taşır
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, değerlendirebilme ve bağımsız çalışma yürütebilme yetkinliğine sahip olur
X
9
İngilizce'yi de en az B2 düzeyinde kullanarak, alanındaki yenilikleri ve kendi çalışmalarını ilgili kişilere yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için harekete geçer
11
Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
X
12
Çalışma alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, bu değerleri öğretir ve denetler
13
Alanıyla ilgili aldığı bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalara da taşır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Topraklarda potansiyev verimlilik ve verimlilik unsurları; Fiziksel verimlilik Toprak fiziği bilgileri ve genel toprak bilgileri Anlatım
2 Gözenekli Toprak Ortamı ve gözenek geometrisi Toprak fiziği bilgileri ve genel toprak bilgileri Anlatım
3 Toprak bünyesi ve yapısıile ilgili kuramsal temeller ve özel sorunlar Toprak fiziği bilgileri ve genel toprak bilgileri Anlatım
4 Toprak su içeriği ve çeşitleri, potansiyeli, yarayışlılığı Toprak fiziği bilgileri ve genel toprak bilgileri Anlatım
5 Toprak suyununun pF eğrisi ve onun matematiksel modeli Toprak fiziği bilgileri ve genel toprak bilgileri Anlatım
6 Toprakta histerisis, desorpsiyon,sorpsiyon olayları Toprak fiziği bilgileri ve genel toprak bilgileri Anlatım
7 Doygun ve doygun olmayan koşullarda hidrolik iletkenlik Toprak fiziği bilgileri ve genel toprak bilgileri Anlatım
8 Ara Sınav Ara Sınav Ödev
9 Toprakta suyun akımı, infiltirasyon Toprak fiziği bilgileri ve genel toprak bilgileri
10 Toprak suyunun ölçülmesi; direk ve dolaylı yöntemler, hatalar ve değerlendirmeler Toprak fiziği bilgileri ve genel toprak bilgileri Anlatım
11 Toprak suyu ile ilgili matematiksel tanımlar ve geliştirilmiş matematiksel modellerin sayısal çözümlenmesi Toprak fiziği bilgileri ve genel toprak bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Toprak sıcaklığı ve toprakta ısı akımı Toprak fiziği bilgileri ve genel toprak bilgileri Anlatım
13 Toprakta sıcaklık ölçümleri ve toprakta ısı akımının matematiksel modeli, sayısal çözümlerin geliştirilmesi Toprak fiziği bilgileri ve genel toprak bilgileri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 Toprakların verimliliklerini kaybetmesi (degradasyon) Toprak fiziği ve sorunlu toprakların islahı bilgileri ve genel toprak bilgileri Anlatım
15 Toprak düzenleyicileri ve bunların toprakta kullanılabilirliği Toprak fiziği ve sorunlu toprakların islahı bilgileri ve genel toprak bilgileri Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sınav Soruları Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar