DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikorizal İzolasyon ve Tanımlama Yöntemleri TBB   543 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikoriza mantarlarının izle edilmesi ve tanımlanması ve sınıflandırılması konusunda teorik ve pratik bilgi kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Mikoriza mantarlarının ekolojisi gelişim koşulları yanında toprak ortamından değişik tekniklerle izole edilmesi ve tanımlanması ve sınıflandırılması ve çoğaltılarak yeniden tarımdan kullanımı konuları işlenecektir. Bitki kök dokularında veziküller ve arbuscules varlığın tanımlanması yapılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) Mikoriza hakkında genel bilginin anlaşılmasını sağlamak
2) 2) Mikoriza sporlarının izole edilmesi laboratuvar koşullarda sağlamak
3) 3) İzole edilen mikorizaların genel büyük grup düzeyinde tanımlanması
4) 4) Mikoriza sporlarının sayılması ve analize hazırlamak
5) 5) Mikoriza sporlarını sınıflandırmak, çoğaltmak ve yeniden tarımda kullanımı konusunda somut bilgi sağlamak
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer mühendislik alanlarına da başvurarak kullanıp, toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine ve sürdürebilirlik ilkesine uygun kullanımlarını sağlama konularında yeni fikirler geliştirme ve uygulama noktasında yeterli donanıma sahip olur
X
2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, ilgili bilim alanları ile ilişkilendirerek, kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda yeni teknikler, fikirler geliştirme ve pratiğe aktarma noktasında donanımını artırır
X
3
Toprakların içinde bulunduğu gelişim ve değişim süreçlerini analiz etme ve sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde mevcut problemlere çözüm oluşturabilecek bir araştırma planlar, uygular ve/veya mevcut bilgilerle yargıda bulunur
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmelerinin sağlanmasında karşılaşılan sorunları çözmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde projeler hazırlayabilme ve uygulayabilme yetisine sahip olur ve eldeki bilgilerle durum tespiti yaparak çözüm önerilerinde bulunur
5
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde bağımsız proje hazırlayabilme veya ihtiyaç duyulması halinde takım çalışmalarında liderlik yapabilme yetisi taşır
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili karşılaşabileceği ve önceden öngörülemeyen sorunları tanır ve çözüm için geliştireceği yeni stratejilerle sorumluluk alır
X
7
Alanla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetisi taşır
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, değerlendirebilme ve bağımsız çalışma yürütebilme yetkinliğine sahip olur
9
İngilizce'yi de en az B2 düzeyinde kullanarak, alanındaki yenilikleri ve kendi çalışmalarını ilgili kişilere yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için harekete geçer
11
Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
12
Çalışma alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, bu değerleri öğretir ve denetler
13
Alanıyla ilgili aldığı bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalara da taşır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikorizanın tanımı ve tarihçesi Genel anlatım ve örnek gösterme Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
2 Mikorizanın ekolojisi powerpoint sunum Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
3 Mikoriza ve rizosfer ilişkisi ve toprak-bitki organizma ilişkisinin mikoriza üzerindeki etkisi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
4 Kök gelişiminin mikoriza üzerindeki etkisi nedir Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
5 Kök enfeksiyonu vesikular arbukülar oluşumu ve tanımlanması Ders notu, örnek çalışma ve laboratuvar pratiği Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
6 Mikoriza gruplarının tanımlanması ve ekolojik önemleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
7 Mikoriza izolasyon yöntemleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Mikoriza slaytlarının hazırlanması ve tanımlama Powerpoint, örnek çalışma ve laboratuvar paratiği Anlatım
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
10 Acaulospora sporlarının tanımlanması Slayt hazırlam ve sunma Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
11 Entrophospora sporlarının tanımlanması Slayt hazırlam ve sunma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
12 Gigaspra sporlarının tanımlanması Slayt hazırlam ve sunma Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
13 Glomus sporlarının tanımlanması Slayt hazırlam ve sunma Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
14 Scutellispora sporlarının tanımlanması Slayt hazırlam ve sunma Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
15 Diğer mikoriza mantarlarının tanımlanması ve genel değerlendirme Powerpoint, örnek çalışma ve laboratuvar paratiği Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar