DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Besin Elementi Yarayışlılığı TBB   535 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hayriye İBRİKÇİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki besin elementlerinin topraktaki yarayışlılığını ve etkileyen faktörleri detayları ile öğretir.
Dersin İçeriği
Bitkilerce kullanılan besin elementlerinin bitkiye yarayışlılığı, bu yarayışlılığı sağlayan ve etkin olan toprakta ve bitkideki çeşitli fiziksel, kimyasal ve fiziko-kimyasal mekanizmalar ve elementlerin biyo-yarayışlılığını saptama yolları tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki besin elementlerini ve yarayışlılıklarını öğretir
2) Yarayışlılığı etkileyen toprak, bitki ve besin elementleri faktörlerini öğretir
3) Bitki besin elementlerinin topraktaki dinamiklerini öğretir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer mühendislik alanlarına da başvurarak kullanıp, toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine ve sürdürebilirlik ilkesine uygun kullanımlarını sağlama konularında yeni fikirler geliştirme ve uygulama noktasında yeterli donanıma sahip olur
X
2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, ilgili bilim alanları ile ilişkilendirerek, kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda yeni teknikler, fikirler geliştirme ve pratiğe aktarma noktasında donanımını artırır
X
3
Toprakların içinde bulunduğu gelişim ve değişim süreçlerini analiz etme ve sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde mevcut problemlere çözüm oluşturabilecek bir araştırma planlar, uygular ve/veya mevcut bilgilerle yargıda bulunur
X
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmelerinin sağlanmasında karşılaşılan sorunları çözmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde projeler hazırlayabilme ve uygulayabilme yetisine sahip olur ve eldeki bilgilerle durum tespiti yaparak çözüm önerilerinde bulunur
X
5
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde bağımsız proje hazırlayabilme veya ihtiyaç duyulması halinde takım çalışmalarında liderlik yapabilme yetisi taşır
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili karşılaşabileceği ve önceden öngörülemeyen sorunları tanır ve çözüm için geliştireceği yeni stratejilerle sorumluluk alır
X
7
Alanla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetisi taşır
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, değerlendirebilme ve bağımsız çalışma yürütebilme yetkinliğine sahip olur
X
9
İngilizce'yi de en az B2 düzeyinde kullanarak, alanındaki yenilikleri ve kendi çalışmalarını ilgili kişilere yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için harekete geçer
11
Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
12
Çalışma alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, bu değerleri öğretir ve denetler
X
13
Alanıyla ilgili aldığı bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalara da taşır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki besin elementi yarayışlılığı kavramını tanıtmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Toprak faktörlerinin tanıtılıp tartışılması Materyal okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Toprak faktörlerinin tanıtılıp tartışılması Materyal okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bitkisel özelliklerin ve faktörlerin tanıtılıp tartışılması Materyal okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bitki besin elementlerinin tanıtılması Materyal okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bitki besin elementlerinin topraktaki dinamizmi Materyal okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Toprakta azotun yarayışlılığı Materyal okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Toprakta azotun yarayışlılığı Materyal okuma Anlatım
Tartışma
10 Toprakta posfor yarayışlılığı Materyal okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Toprakta potasyum yarayışlılığı Materyal okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Toprakta mikroelement yarayışlılığı Materyal okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Bitki besin elementlerinin etkinliklerini Materyal okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Konu ile ilgili öğrenci sunumları Materyal okuma ve sunum hazırlıkları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Konu ile ilgili öğrenci sunumları Materyal okuma ve sunum hazırlıkları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar