DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım ve Yerbilimlerinde Kil Minerallerinin Önemi TBB   530 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yalçın GÜLÜT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprak özellikleri ve kil teknolojisi üzerine kil yüzey kimyasının rolünü ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği
1-) Toprakta kil mineralleri 2-) Disperse kil minerallerinin yapısı 3-)Kil yüzeyindeki İnteraksiyonlar 4-) Kil süspansiyonlarının kalloidal stabilitesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrayarak, bunların pratikte kullanımına katkı sağlar
2) Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir
3) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile diğer alanlar arasındaki etkileşimi kavrar
4) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak diğer mühendislik alanlarına da başvurarak toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine göre taksonomik sınıfını belirleme ve yeteneklerine göre sürdürebilirlik ilkesine uygun olarak kullanımlarını sağlama konularında yeni fikirler geliştirme ve uygulama noktasında yeterli donanıma sahip olur
5) Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizlerinin uygulanması, adaptasyonu ve ortama modifiyesi noktasında yetkinlik kazanır ve projeler üretir
6) Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda yeni teknikler, fikirler geliştirme ve pratiğe dökme noktasında donanımını artırır
7) Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak her türlü teorik bilgiyi diğer alanlarla ilişkisini de kavrayarak kullanır
8) Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onların sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de içine alacak boyutlarda mevcut problemlere çözüm olabilecek bir araştırma planlar/uygular veya mevcut bilgilerle yargıda bulunur
9) itkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlamasında karşılaşılan sorunları bertaraf etmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde projeler hazırlayabilme ve uygulayabilme yetisine sahip olur ve eldeki bilgilerle durum tespiti yapabilir
10) Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi noktasında projeler üretir
11) Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde bağımsız proje hazırlayabilme veya ihtiyaç duyulması halinde takım çalışmalarında liderlik yapabilme yetisi taşır
12) Uzmanlık alanıyla ilgili karşılaşabileceği ve önceden öngörülemeyen sorunları tanır ve çözüm için geliştireceği yeni stratejilerle sorumluluk alır
13) Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
14) Alanla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetisi taşır
15) Alanındaki yenilikleri ve kendi çalışmalarını ilgili kişilere yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer mühendislik alanlarına da başvurarak kullanıp, toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine ve sürdürebilirlik ilkesine uygun kullanımlarını sağlama konularında yeni fikirler geliştirme ve uygulama noktasında yeterli donanıma sahip olur
X
2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, ilgili bilim alanları ile ilişkilendirerek, kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda yeni teknikler, fikirler geliştirme ve pratiğe aktarma noktasında donanımını artırır
X
3
Toprakların içinde bulunduğu gelişim ve değişim süreçlerini analiz etme ve sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde mevcut problemlere çözüm oluşturabilecek bir araştırma planlar, uygular ve/veya mevcut bilgilerle yargıda bulunur
X
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmelerinin sağlanmasında karşılaşılan sorunları çözmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde projeler hazırlayabilme ve uygulayabilme yetisine sahip olur ve eldeki bilgilerle durum tespiti yaparak çözüm önerilerinde bulunur
X
5
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde bağımsız proje hazırlayabilme veya ihtiyaç duyulması halinde takım çalışmalarında liderlik yapabilme yetisi taşır
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili karşılaşabileceği ve önceden öngörülemeyen sorunları tanır ve çözüm için geliştireceği yeni stratejilerle sorumluluk alır
X
7
Alanla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetisi taşır
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, değerlendirebilme ve bağımsız çalışma yürütebilme yetkinliğine sahip olur
X
9
İngilizce'yi de en az B2 düzeyinde kullanarak, alanındaki yenilikleri ve kendi çalışmalarını ilgili kişilere yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için harekete geçer
X
11
Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
X
12
Çalışma alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, bu değerleri öğretir ve denetler
X
13
Alanıyla ilgili aldığı bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalara da taşır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kil minerallerinin toprak verimliliğine etkisi, Ders notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Kil minerallerinin toprak sınıflandırılmasında ölçüt olarak kullanımı, Ders notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Kil minerallerinin toprak sınıflandırılmasında ölçüt olarak kullanımı, Ders notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Kil minerallerinin toprakta katyon ve anyon alımı ile ilişkileri, Ders notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Kil minerallerinin topraktaki fosfor alımı ile ilişkileri, Ders notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Kil minerallerinin topraktaki potasyum alımı ile ilişkileri, Ders notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Kil minerallerinin topraktaki amonyum alımı ile ilişkileri, Ders notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Bölge topraklarının Mineralojik kapsamları Ders notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Bölge topraklarının Mineralojik kapsamları Ders notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Smektit miktarının zemin için önemi Ders notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 İllit miktarının zemin için önemi Ders notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Kaolinit miktarının zemin için önemi Ders notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Bölge topraklarının zemin davranışları Ders notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Bölge topraklarının zemin davranışları Ders notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar