DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikrobiyolojide Analiz Yöntemleri TBB   529 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa GÖK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin, toprakların biyolojik verimliliği ve bitkilerin sağlıklı beslenmeleri açısından önem taşıyan mikrobiyolojik analizleri yapmayı ve yorumunu öğrenmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği
Kültürel sayım yöntemleri, mikroskobik sayım yöntemleri, metabolizmaya dayalı sayımlar, besiyerleri ve sterilizasyon teknikleri, indikatör mikroorganizmalar, mikrobiyel biyomas C ve N ölçümleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprakların biyolojik verimliliği hakkında bilgi sahibi olur.
2) Mikrobiyolojik analiz yöntemleri hakkında genel bilgi sahibi olur.
3) Mikrobiyolojik analizleri yapmayı öğrenir.
4) Mikrobiyolojik analizleri sürdürülebilir verimlilik açısından yorumlamayı öğrenir.
5) Mikrobiyolojik analiz sonuçlarının bitkilerin doğru beslenmesi açısından değerlendirmesini yapar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer mühendislik alanlarına da başvurarak kullanıp, toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine ve sürdürebilirlik ilkesine uygun kullanımlarını sağlama konularında yeni fikirler geliştirme ve uygulama noktasında yeterli donanıma sahip olur
X
2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, ilgili bilim alanları ile ilişkilendirerek, kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda yeni teknikler, fikirler geliştirme ve pratiğe aktarma noktasında donanımını artırır
X
3
Toprakların içinde bulunduğu gelişim ve değişim süreçlerini analiz etme ve sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde mevcut problemlere çözüm oluşturabilecek bir araştırma planlar, uygular ve/veya mevcut bilgilerle yargıda bulunur
X
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmelerinin sağlanmasında karşılaşılan sorunları çözmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde projeler hazırlayabilme ve uygulayabilme yetisine sahip olur ve eldeki bilgilerle durum tespiti yaparak çözüm önerilerinde bulunur
X
5
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde bağımsız proje hazırlayabilme veya ihtiyaç duyulması halinde takım çalışmalarında liderlik yapabilme yetisi taşır
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili karşılaşabileceği ve önceden öngörülemeyen sorunları tanır ve çözüm için geliştireceği yeni stratejilerle sorumluluk alır
X
7
Alanla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetisi taşır
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, değerlendirebilme ve bağımsız çalışma yürütebilme yetkinliğine sahip olur
X
9
İngilizce'yi de en az B2 düzeyinde kullanarak, alanındaki yenilikleri ve kendi çalışmalarını ilgili kişilere yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için harekete geçer
11
Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
X
12
Çalışma alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, bu değerleri öğretir ve denetler
13
Alanıyla ilgili aldığı bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalara da taşır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kültürel sayım yöntemleri laboratuvar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
2 Kültürel sayım yöntemleri-devamı laboratuvar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
3 Mikroskobik sayım yöntemleri laboratuvar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
4 Mikroskobik sayım yöntemleri-devamı laboratuvar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
5 Metabolizmaya dayalı sayımlar Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
6 Metabolizmaya dayalı sayımlar-devamı Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
7 Besiyeri hazırlama laboratuvar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
9 Sterilizasyon yöntemleri Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Sterilizasyon yöntemleri-devamı Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
11 İndikatör mikroorganizmalar Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Mikrobiyel biyomas laboratuvar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
13 Biyomas-C laboratuvar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
14 Biyomas N Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
15 Analizlerin yorumu-Genel değerlendirme Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar