DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Mikrobiyolojisi TBB   527 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa GÖK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, özellikle toprak mikroorganizmalarının, toprağa çeşitli yollarla ulaşan doğal-sentetik maddelerin ayrışma ve resirkülasyonundaki rollerini öğretmek
Dersin İçeriği
Çevre problemi ve mikrobiyel potansiyel, doğal moddelerin resirkülasyonu, organik yabancı maddelerin parçalanması ve mikroorganizmalara etkisi, kirli sularda biyolojik arıtmanın prensipleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre ve ekosistem kavramlarını tanır.
2) Mikroorganizma-çevre ilişkilerini anlar ve yorumlar.
3) Mikroorganizmaların doğadaki rolleri hakkında fikir sahibi olur.
4) Mikroorganizmaların toprağa çeşitli yollarla ulaşan doğal-sentetik maddelerin ayrıştırılması hakkında bilgi sahibi olur.
5) Besin elementi görevi yapabilecek organik kaynakların mikrobiyel yolla bitkilere nasıl kazandırılabileceğini öğrenir.
6) Çevredeki toksik bileşiklerin mikroorganizmalarca nasıl deforme olabileceğini öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer mühendislik alanlarına da başvurarak kullanıp, toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine ve sürdürebilirlik ilkesine uygun kullanımlarını sağlama konularında yeni fikirler geliştirme ve uygulama noktasında yeterli donanıma sahip olur
X
2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, ilgili bilim alanları ile ilişkilendirerek, kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda yeni teknikler, fikirler geliştirme ve pratiğe aktarma noktasında donanımını artırır
X
3
Toprakların içinde bulunduğu gelişim ve değişim süreçlerini analiz etme ve sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde mevcut problemlere çözüm oluşturabilecek bir araştırma planlar, uygular ve/veya mevcut bilgilerle yargıda bulunur
X
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmelerinin sağlanmasında karşılaşılan sorunları çözmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde projeler hazırlayabilme ve uygulayabilme yetisine sahip olur ve eldeki bilgilerle durum tespiti yaparak çözüm önerilerinde bulunur
X
5
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde bağımsız proje hazırlayabilme veya ihtiyaç duyulması halinde takım çalışmalarında liderlik yapabilme yetisi taşır
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili karşılaşabileceği ve önceden öngörülemeyen sorunları tanır ve çözüm için geliştireceği yeni stratejilerle sorumluluk alır
X
7
Alanla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetisi taşır
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, değerlendirebilme ve bağımsız çalışma yürütebilme yetkinliğine sahip olur
X
9
İngilizce'yi de en az B2 düzeyinde kullanarak, alanındaki yenilikleri ve kendi çalışmalarını ilgili kişilere yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için harekete geçer
X
11
Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
X
12
Çalışma alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, bu değerleri öğretir ve denetler
X
13
Alanıyla ilgili aldığı bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalara da taşır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre, ekosistem kavramları Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
2 Çevre sorunları Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Çevre sorunları-devam Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
4 Doğada mikrobiyel potansiyel Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
5 Mikrobiyel çeşitlilik Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
6 Gübre olabilecek doğal kaynaklar Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
7 Doğal kaynakların mikrobiyel resirkülasyonu Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
9 Doğada, özellikle toprakta organik yabancı maddeler ve kaynakları Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Yabancı maddelerin parçalanması Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
11 Yabancı organik bileşiklerin mikroorganizmalara etkisi Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
12 Atık sular, bileşimleri ve kaynakları Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
13 Atık su arıtılmasında mikroorganizmaların rolleri Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
14 Biyolojik arıtma ve prensipleri Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
15 Genel Değerlendirme Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları soru hazırlanması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar