DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Model Oluşturmada Matematiksel Yaklaşımlar ve Çözümleri TBB   526 2 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Alkhan SARIYEV
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Modelleme tekniklerini anlatmak; Ampirik ve deterministik modelleri sınıflandırmak; Ölçülmüş verilerdn bir matematiksel model üretmek; Dinamik moddelerin başlanğıç ve sınır koşşullarını izah etmek; Matematiksel modellerin sayısal çözümlemesini anlatmak
Dersin İçeriği
Ampirik ve yarı ampirik modeller. Verilere dayanan ampirik modellerin geliştirilmesi ve parametrelerin seçilmesi. En küçük kareler yöntemi, interpolasyon ve apparximation uygulamaları. Geliştirilmiş modelin değerlendirilmesi. Dinamik modeler ve parabolik tip diferansiyel denklemlerle ifade edilen Agorekosistem modelleri. Matematiksel modelelrin başlanğıç ve sınır koşulları ve sayısal çözüm yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Agroekosistem modellerinin sınıflandrılması ve modelelme tekniklerinin geliştirilmesi konusunu benimser
2) Ampirik ve yarı ampirik ve deterministik modeller hakkında bilgi birikimi kazanır
3) Dinamik modeler hakkında bilgi edinir ve matematiksel modelelrin başlanğıç ve sınır koşullarını tanımlar ve modelin sayısal çözüm yöntemlerini öğrenir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer mühendislik alanlarına da başvurarak kullanıp, toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine ve sürdürebilirlik ilkesine uygun kullanımlarını sağlama konularında yeni fikirler geliştirme ve uygulama noktasında yeterli donanıma sahip olur
X
2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, ilgili bilim alanları ile ilişkilendirerek, kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda yeni teknikler, fikirler geliştirme ve pratiğe aktarma noktasında donanımını artırır
X
3
Toprakların içinde bulunduğu gelişim ve değişim süreçlerini analiz etme ve sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde mevcut problemlere çözüm oluşturabilecek bir araştırma planlar, uygular ve/veya mevcut bilgilerle yargıda bulunur
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmelerinin sağlanmasında karşılaşılan sorunları çözmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde projeler hazırlayabilme ve uygulayabilme yetisine sahip olur ve eldeki bilgilerle durum tespiti yaparak çözüm önerilerinde bulunur
5
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde bağımsız proje hazırlayabilme veya ihtiyaç duyulması halinde takım çalışmalarında liderlik yapabilme yetisi taşır
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili karşılaşabileceği ve önceden öngörülemeyen sorunları tanır ve çözüm için geliştireceği yeni stratejilerle sorumluluk alır
X
7
Alanla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetisi taşır
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, değerlendirebilme ve bağımsız çalışma yürütebilme yetkinliğine sahip olur
X
9
İngilizce'yi de en az B2 düzeyinde kullanarak, alanındaki yenilikleri ve kendi çalışmalarını ilgili kişilere yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için harekete geçer
11
Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
X
12
Çalışma alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, bu değerleri öğretir ve denetler
X
13
Alanıyla ilgili aldığı bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalara da taşır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Stokastik ve deterministik modeller. Modelleme teknikleri ve matematik altyapı bilgileri, bilgisayar programlama Anlatım
2 Verilere dayanan ampirik ve yarı-ampirik modellerin geliştirilmesi ve parametrelerin seçilmesi. Modelleme teknikleri ve matematik altyapı bilgileri, bilgisayar programlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Eşitleme yöntemi, lineerize yöntemi ve en küçük kareler yöntemi ve tatbikleri Modelleme teknikleri ve matematik altyapı bilgileri, bilgisayar programlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Model geliştirmede interpolasyon ve apparximation yöntemleri Modelleme teknikleri ve matematik altyapı bilgileri, bilgisayar programlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 Modellerin grafiksel analzi ve 2-3 parametreli modellerin geliştirilmesi teknikleri Modelleme teknikleri ve matematik altyapı bilgileri, bilgisayar programlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Geliştirilmiş modelin hata değerlendirilmesi ve yeniden iyileştirilmesi Modelleme teknikleri ve matematik altyapı bilgileri, bilgisayar programlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
7 Dinamik Agroekosistem modeleri Modelleme teknikleri ve matematik altyapı bilgileri, bilgisayar programlama Anlatım
8 Ara Sınav Ara Sınav Ödev
9 Matematiksel modelelrin başlanğıç ve sınır koşulları Modelleme teknikleri ve matematik altyapı bilgileri, bilgisayar programlama Anlatım
10 Matematiksel modelelrin analitik ve sayısal çözüm yöntemleri Modelleme teknikleri ve matematik altyapı bilgileri, bilgisayar programlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
11 Modelelrin bloklar, dinamiklik ve bütçe prensepleri Modelleme teknikleri ve matematik altyapı bilgileri, bilgisayar programlama Anlatım
12 Matematiksel modelelr sistemi, sistemin zaman ve mekan addımlarının seçilmesi Modelleme teknikleri ve matematik altyapı bilgileri, bilgisayar programlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 Modellemede algoritmaların geliştirilmesi ve programnlanması Modelleme teknikleri ve matematik altyapı bilgileri, bilgisayar programlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Benzetim
14 Modelelrin simulasyon teknikleri ile tahmin yapma işlemleri Modelleme teknikleri ve matematik altyapı bilgileri, bilgisayar programlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Benzetim
15 Bitki büyüme meodelelrinin geliştirilmesi ve ürün tahminine yönelik simulasyonlar Modelleme teknikleri ve matematik altyapı bilgileri, bilgisayar programlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Benzetim
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar