DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Fiziği ve Analiz Yöntemleri TBB   005 1 3 3.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İsmail ÇELİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, toprak fiziği analiz yöntemleri ve prensiplerinin öğrencilere tanıtımını amaçlamaktadır. Toprak fiziği analizlerinin gereksinim ve kullanım alanları ve bu analizlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi de dersin temel amaçlarıdır.
Dersin İçeriği
Toprakta faz oranlarının belirlenmesi, toprak-su karakteristikleri, doygunluktan solma noktasına kadar değişik tansiyonlarda toprakta tutulan su miktarı, doymuş ve doymamış hidrolik iletkenlik ve infiltrasyon belirlenmesi. Tansiyometrelerin özellikleri ve toprak rutubet içeriği ölçümlerinde kullanılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprak fiziği analizlerinin tanımını yapar.
2) Tarımsal üretimde ve toprak yönetiminde toprak fiziği analizlerinin önemini ve gereksinimlerini açıklar.
3) Toprak fiziğinde bozulmuş ve bozulmamış toprak örnekleri arasındaki temel farklılık ve gereksinim prensiplerini kavrar.
4) Toprak fiziksel analizleri arasındaki ilişkileri kavrar ve açıklar.
5) Toprak fiziği analizlerini yapar ve yorumlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer mühendislik alanlarına da başvurarak kullanıp, toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine ve sürdürebilirlik ilkesine uygun kullanımlarını sağlama konularında yeni fikirler geliştirme ve uygulama noktasında yeterli donanıma sahip olur
X
2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, ilgili bilim alanları ile ilişkilendirerek, kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda yeni teknikler, fikirler geliştirme ve pratiğe aktarma noktasında donanımını artırır
X
3
Toprakların içinde bulunduğu gelişim ve değişim süreçlerini analiz etme ve sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde mevcut problemlere çözüm oluşturabilecek bir araştırma planlar, uygular ve/veya mevcut bilgilerle yargıda bulunur
X
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmelerinin sağlanmasında karşılaşılan sorunları çözmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde projeler hazırlayabilme ve uygulayabilme yetisine sahip olur ve eldeki bilgilerle durum tespiti yaparak çözüm önerilerinde bulunur
X
5
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde bağımsız proje hazırlayabilme veya ihtiyaç duyulması halinde takım çalışmalarında liderlik yapabilme yetisi taşır
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili karşılaşabileceği ve önceden öngörülemeyen sorunları tanır ve çözüm için geliştireceği yeni stratejilerle sorumluluk alır
X
7
Alanla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetisi taşır
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, değerlendirebilme ve bağımsız çalışma yürütebilme yetkinliğine sahip olur
9
İngilizce'yi de en az B2 düzeyinde kullanarak, alanındaki yenilikleri ve kendi çalışmalarını ilgili kişilere yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için harekete geçer
11
Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
X
12
Çalışma alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, bu değerleri öğretir ve denetler
X
13
Alanıyla ilgili aldığı bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalara da taşır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak Fiziği Analizlerinin Temel Prensipleri Ön okuma Anlatım
Tartışma
2 Toprakta Faz Oranlarının Belirlenmesi Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bozulmuş ve Bozulmamış Toprak Örneklerinin Alınması ve Çalışma Prensipleri Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Toprak-Su Karakteristiklerinin Önemi ve Belirlenmesi Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Doygunluktan Solma Noktasına Kadar Değişen Farklı Basınç Dilimlerinde Su Tutma Karakteristikleri Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Doymuş ve Doymamış Koşullarda Hidrolik İletkenlik Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Bozulmuş Toprak Örneklerinde Doymuş Hidrolik İletkenlik Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınav Sözlü Sınav
Ödev
9 Bozulmamış Toprak Örneklerinde Doymuş Hidrolik İletkenlik Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 İnfiltrasyon ve Bunun Topraklardaki Önemi Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İnfiltrasyon Metotları ve Çalışma Prensipleri Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Tansiyometreler ve Çalışma Prensipleri Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Topraklarda Nem İçeriğinin Belirlenmesi ve İfade Edilmesi Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Agregat Stabilitesinin Belirlenmesi Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Hacim ağırlığının tarımsal topraklardaki önemi ve belirlenmesi Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavı Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar