DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İYİ BİTKİ BESİN YÖNETİMİ UYGULAMALARI TBB   004 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Emin Bülent ERENOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sürdürülebilir tarım prensipleriyle uyumlu bitki besleme ve ilgili uygulamaların tanıtılması
Dersin İçeriği
Sürdürülebilir tarımın hedefleri, 4D besin yönetimi felsefesi (doğru kaynağın, doğru miktarda, doğru zamanda, doğru yere uygulanması), doğru kaynak tanımı ve uygulamaları, doğru oran tanımı ve uygulamaları, doğru zaman tanımı ve uygulamaları, doğru yer tanımı ve uygulamaları, 4D'nin bütün bir çiftliğe adaptasyon uygulamaları, 4D felsefesini destekleyici faaliyetler ve besin yönetimi planlaması ve sonuçları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sürüdürülebilirlik ve sürüdürlebilir tarımı tanır
2) Doğru besin kaynağını doğru dozda, doğru zamanda, doğru yere uygulama anlamına gelen 4D (doğru) bitki besleme felsefesini ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur
3) 4D felsefesini destekleyici faaliyetleri tanır
4) Besin yönetimi planlaması yapar, sonuçlarını değerlendirir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer mühendislik alanlarına da başvurarak kullanıp, toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine ve sürdürebilirlik ilkesine uygun kullanımlarını sağlama konularında yeni fikirler geliştirme ve uygulama noktasında yeterli donanıma sahip olur
2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, ilgili bilim alanları ile ilişkilendirerek, kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda yeni teknikler, fikirler geliştirme ve pratiğe aktarma noktasında donanımını artırır
X
3
Toprakların içinde bulunduğu gelişim ve değişim süreçlerini analiz etme ve sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde mevcut problemlere çözüm oluşturabilecek bir araştırma planlar, uygular ve/veya mevcut bilgilerle yargıda bulunur
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmelerinin sağlanmasında karşılaşılan sorunları çözmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde projeler hazırlayabilme ve uygulayabilme yetisine sahip olur ve eldeki bilgilerle durum tespiti yaparak çözüm önerilerinde bulunur
X
5
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde bağımsız proje hazırlayabilme veya ihtiyaç duyulması halinde takım çalışmalarında liderlik yapabilme yetisi taşır
6
Uzmanlık alanıyla ilgili karşılaşabileceği ve önceden öngörülemeyen sorunları tanır ve çözüm için geliştireceği yeni stratejilerle sorumluluk alır
7
Alanla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetisi taşır
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, değerlendirebilme ve bağımsız çalışma yürütebilme yetkinliğine sahip olur
9
İngilizce'yi de en az B2 düzeyinde kullanarak, alanındaki yenilikleri ve kendi çalışmalarını ilgili kişilere yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için harekete geçer
11
Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
X
12
Çalışma alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, bu değerleri öğretir ve denetler
13
Alanıyla ilgili aldığı bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalara da taşır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sürdürülebilir Tarımın Hedefleri 4D Bitki Besleme - Bitki Besin Yönetimini İyileştirme Kılavuzu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
2 4D Hassas Besin Yönetimi 4D Bitki Besleme - Bitki Besin Yönetimini İyileştirme Kılavuzu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
3 Doğru Kaynak 4D Bitki Besleme - Bitki Besin Yönetimini İyileştirme Kılavuzu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
4 Doğru Kaynak 4D Bitki Besleme - Bitki Besin Yönetimini İyileştirme Kılavuzu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
5 Doğru Doz I 4D Bitki Besleme - Bitki Besin Yönetimini İyileştirme Kılavuzu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
6 Doğru Doz II 4D Bitki Besleme - Bitki Besin Yönetimini İyileştirme Kılavuzu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
7 Doğru Zaman 4D Bitki Besleme - Bitki Besin Yönetimini İyileştirme Kılavuzu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
9 Doğru Zaman 4D Bitki Besleme - Bitki Besin Yönetimini İyileştirme Kılavuzu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
10 Doğru Yer 4D Bitki Besleme - Bitki Besin Yönetimini İyileştirme Kılavuzu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
11 Bütün Çiftliğe Adaptasyon Uygulamaları 4D Bitki Besleme - Bitki Besin Yönetimini İyileştirme Kılavuzu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
12 Bütün Çiftliğe Adaptasyon Uygulamaları 4D Bitki Besleme - Bitki Besin Yönetimini İyileştirme Kılavuzu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
13 Destekleyici Uygulamalar 4D Bitki Besleme - Bitki Besin Yönetimini İyileştirme Kılavuzu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
14 Besin Yönetimi Planlaması ve İzlenebilirliği 4D Bitki Besleme - Bitki Besin Yönetimini İyileştirme Kılavuzu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
15 Besin Yönetimi Planlaması ve İzlenebilirliği 4D Bitki Besleme - Bitki Besin Yönetimini İyileştirme Kılavuzu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar