DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması YLÇMT   302 4 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Olcayto KESKİNKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yüksek Lisans eğitiminin amacına yönelik olarak bilimsel çalışma yapmak
Dersin İçeriği
Tez konusunun belirlenmesi Konuya yönelik literatür taramasının yapılması, çözümü gereken bir problemin ortaya konulması, problemin çözümüne ilişkin yöntemin geliştirilmesi Yönteme uygun deneysel ve matematiksel çalışmaların yapılması, sonuçların değerlendirilmesi ve çözümün ortaya konulması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Belirlenen konuda uzman olmak
2) Kendi başına problemi tespit etme, çözüm bulma
3) Kendi başına problemi araştırma ve araştırma yapma yeteneği kazanma
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
X
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 (Bir örnek olarak) Endüstriyel atıksu arıtımında geleneksel teknolojilerin ve farklı teknolojilerin kullanımının araştırılıp değerlendirilmesi ilgili makalelerin ve kaynakların okunması
2 (Bir örnek olarak) Endüstriyel atıksu arıtımında geleneksel teknolojilerin ve farklı teknolojilerin kullanımının araştırılıp değerlendirilmesi ilgili makalelerin ve kaynakların okunması
3 (Bir örnek olarak) Endüstriyel atıksu arıtımında geleneksel teknolojilerin ve farklı teknolojilerin kullanımının araştırılıp değerlendirilmesi ilgili makalelerin ve kaynakların okunması
4 Endüstriyel atıksu arıtımında biyolojik arıtma yöntemlerinin kullanımın değerlendirilmesi ilgili makalelerin ve kaynakların okunması
5 Endüstriyel atıksu arıtımında biyolojik arıtma yöntemlerinin kullanımın değerlendirilmesi ilgili makalelerin ve kaynakların okunması
6 Endüstriyel atıksu arıtımında biyolojik arıtma yöntemlerinin kullanımın değerlendirilmesi ilgili makalelerin ve kaynakların okunması
7 Araştırma bulgularının değerlendirilmesi ilgili makalelerin ve kaynakların okunması
8 Ara Sınav ilgili makalelerin ve kaynakların okunması
9 Araştırma bulgularının değerlendirilmesi ilgili makalelerin ve kaynakların okunması
10 Arıtılabilirlik çalışmalarının yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi ilgili makalelerin ve kaynakların okunması
11 Arıtılabilirlik çalışmalarının yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi ilgili makalelerin ve kaynakların okunması
12 Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi sonucu uygun arıtma tesisi tasarımının yapılması ilgili makalelerin ve kaynakların okunması
13 Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi sonucu uygun arıtma tesisi tasarımının yapılması ilgili makalelerin ve kaynakların okunması
14 Auto CAD çiziminin yapılması ve 3 boyutlu kesitlerinin alınması ilgili makalelerin ve kaynakların okunması
15 Auto CAD çiziminin yapılması ve 3 boyutlu kesitlerinin alınması ilgili makalelerin ve kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ilgili makalelerin ve kaynakların okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar