DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi YLÇM   202 2 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Olcayto KESKİNKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tez çalışması doğrultusunda güncel bilgi birikimini oluşturmak.
Dersin İçeriği
Tez çalışmasının kapsamı doğrultusunda literatür taraması, güncel bilgi birikimi oluşturulması ve laboratuvar çalışmaları yapılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Problem çözme konusunda ki aşamaları uygular
2) Özel bir konuda araştırma yapar
3) Araştırdığı konuyu uzman yada uzman olmayan gruplara sunar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
X
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tez ve seminer çalışmasının kapsamı doğrultusunda literatür taraması yapılması hakkında bilgi verilmesi Literatür taraması
2 Tez ve seminer çalışmasının kapsamı doğrultusunda literatür taraması yapılması hakkında bilgi verilmesi Literatür taraması
3 Tez ve seminer çalışmasının kapsamı doğrultusunda literatür taraması yapılması hakkında bilgi verilmesi Literatür taraması
4 Tez ve seminer çalışması hazırlanması sırasında güncel bilgi birikiminin oluşturması, gözlemlerin ve laboratuvar çalışmalarının yapılması hakkında detaylı bilgi verilmesi Literatür taraması
5 Tez ve seminer çalışması hazırlanması sırasında güncel bilgi birikiminin oluşturması, gözlemlerin ve laboratuvar çalışmalarının yapılması hakkında detaylı bilgi verilmesi Literatür taraması
6 Tez ve seminer çalışması hazırlanması sırasında güncel bilgi birikiminin oluşturması, gözlemlerin ve laboratuvar çalışmalarının yapılması hakkında detaylı bilgi verilmesi Literatür taraması
7 Tez ve seminer çalışması hazırlanması sırasında güncel bilgi birikiminin oluşturması, gözlemlerin ve laboratuvar çalışmalarının yapılması hakkında detaylı bilgi verilmesi Literatür taraması
8 Ara Sınav Literatür taraması
9 Tez ve seminer çalışması kapsamında yapılacak çalışmaların derlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçların yorumlanmasına ilişkin çalışılması Literatür taraması
10 Tez ve seminer çalışması kapsamında yapılacak çalışmaların derlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçların yorumlanmasına ilişkin çalışılması Literatür taraması
11 Tez ve seminer çalışması kapsamında yapılacak çalışmaların derlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçların yorumlanmasına ilişkin çalışılması Literatür taraması
12 Tez ve seminer çalışması kapsamında yapılacak çalışmaların derlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçların yorumlanmasına ilişkin çalışılması Literatür taraması
13 Tez ve seminer çalışması kapsamında yapılacak çalışmaların derlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçların yorumlanmasına ilişkin çalışılması Literatür taraması
14 Tez ve seminer çalışması kapsamında yapılacak çalışmaların derlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçların yorumlanmasına ilişkin çalışılması Literatür taraması
15 Tez ve seminer çalışması kapsamında yapılacak çalışmaların derlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçların yorumlanmasına ilişkin çalışılması Literatür taraması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Literatür taraması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar