DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Oksidasyon Prosesleri ve Uygulamaları ÇM   543 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Bülent SARI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre mühendisliğinde uygulanan kimyasal oksidasyon proseslerinin teorisi ve tasarımı
Dersin İçeriği
Yaygın olarak kullanılan kimyasal oksidantlar (oksijen, klor gazı, klordioksit, hidrojen peroksit, ozon, permanganat ve dikromat) ve bunların su arıtımındaki uygulamaları. Standart elektrot potansiyelleri ve redoks reaksiyonlarının denkleştirilmesi. Oksidasyon redüksiyon proseslerinin hızı. Fotoliz ve su arıtımındaki uygulamaları. İleri oksidasyon proseses tipleri (hidroksil radikallerinin üretimi ve ozonlama, hidrojen peroksit ozon prosesleri, hidrojen peroksit UV, ozon UV prosesleri, titanyum dioksit ile fotokataliz, fenton reaksiyonları ve sonoliziz), performanslarının tahmin edilmesi, oluşan yan ürünler, etkileyen temel faktörler ve fizibilite çalışmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su arıtımında kimyasal oksidasyon proseslerinin kullanım yerlerinin öğrenilmesi
2) Kimyasal oksidasyon ve redüksiyonun esaslarının öğrenilmesi
3) Su arıtımında yaygın kullanılan kimyasal oksidantların öğrenilmesi
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
X
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Su arıtımındaki oksidasyon proseslerine giriş, yaygın olarak kullanılan oksidantlar ve su arıtımındaki uygulamaları okuma ve araştırma Anlatım
Gösteri
Ödev
2 Redoks reaksiyonlarına giriş, standart elektrot potansiyelleri ve redoks reaksiyonlarının denkleştirilmesi okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Ödev
3 Standart elektrot potansiyelleri ve pH baskın alan diyagramlarının hazırlanması: klor gazı için bir örnek ve tanımlama. Oksidasyon redüksiyon proseslerinin hızı okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
4 Geleneksek kimyasal oksidantlar; Oksijen (O2), Klor (Cl2), Klor dioksit (ClO2) okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
5 Geleneksek kimyasal oksidantlar; Hidrojen peroksit (H2O2), Ozon (O3), Permanganat(MnO4-), Dikromat (Cr2O7-2) okuma ve araştırma Anlatım
Gösteri
Sözlü Sınav
6 Fotoliz için enerji gereksinimi ve ışık dalga boyu kavramı, tekli absorblama için fotoliz tahmini, çoklu absorblanan bileşiklerin varlığında fotoliz okuma ve araştırma Anlatım
Gösteri
Ödev
7 Su arıtımında fotoliz uygulamaları okuma ve araştırma Anlatım
Gösteri
Ödev
8 Ara Sınav
9 İleri oksidasyon proseslerinin performanslarının tahmini, oluşan yan ürünler, etkileyen faktörler ve fizibilite çalışmaları okuma ve araştırma Anlatım
Gösteri
Ödev
10 Hidroksil iyonundan ve Doğal Organik Madde (DOM) den hidroksil radikallerinin üretimi, küçük ölçekli uygulamalarla zararlı bileşiklerin giderilme hızlarının belirlenmesi okuma ve araştırma Anlatım
Gösteri
Ödev
11 İçme suları için Hidrojen peroksit (H2O2) / Ozon (O3) prosesleri, mekanizması, doz ayarlaması, başlıca reaksiyonları. okuma ve araştırma Anlatım
Gösteri
Ödev
12 İçme suları için Hidrojen peroksit (H2O2) / Ozon (O3) prosesleri için basit modeller, modellerden elde edilen dataların tam ölçekli uygulamalarla karşılaştırılması, prosesin dezavantajları. okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Ödev
13 Hidrojen peroksit (H2O2) / UV prosesleri, Ozon (O3) / UV prosesleri okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Sözlü Sınav
14 Problem çözümleri problemler Problem Çözme
Proje / Tasarım
15 Problem çözümleri problemler Problem Çözme
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar