DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ÇM   540 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Binnaz Zeynep ZAİMOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, iklim değişikliği sorununun önemini kavramak; iklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon politikalarını kentsel planlama ile bütünleştirmek ve böylelikle iklime daha duyarlı bir plancı perspektifi kazanmaktır.
Dersin İçeriği
iklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon politikalarını kentsel planlama ile bütünleştirmek ve böylelikle iklime daha duyarlı bir plancı perspektifi kazanmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İklim değişikliğine temelli sorunları kavrayabilecek
2) İklim değişikliğini hafifletme politika ve stratejilerini kavrayabilecek,
3) İklim değişikliğine adaptasyon politika ve stratejilerini kavrayabilecek
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
X
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karbon döngüsü anlatım
2 İklim değişikliği sorununun ortaya çıkış sebepleri anlatım
3 iklim değişikliği senaryoları anlatım
4 Küresel ve ulusal sera gazı istatistikleri anlatım
5 Sera gazı salınımına etkili sektörler anlatım
6 İklim değişikliği ve enerji anlatım
7 iklim değişikliği tarım anlatım
8 Ara Sınav yazılı sınav
9 İklim değişikliği ve kentsel planlama anlatım
10 iklim değişikliğinde uluslararası ve ulusal politikalar anlatım
11 Sürdürülebilir iklim değişiklikleri yaklaşımları anlatım
12 İklim değişikliğine adaptasyon anlatım
13 iklim değişikliği etkilerinin azaltımı anlatım
14 iklim değişikliğinin insanlık üzeine etksi anlatım
15 İklim değişikliği müzakereleri anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar