DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyoremediasyon ÇM   538 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Olcayto KESKİNKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere çevre mühendisliği araştırma ve inceleme alanındaki biyoremediasyon konularında lisans düzeyinde bilgi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Biyodegradasyon ve biyoremediasyon, Biyoremediasyon işlemlerinde mikrobiyal topluluk dinamiği, Kirleticilerin anaerobik biyobozunması, Polisiklik aromatik hidrokarbonların biyoremediasyonu, halojenatlı organik bileşiklerin biyoremediasyonu, ksenobiyotiklerin ve rekalsitrantların biyolojik bozunması, biyolojik kirliliklerin biyolojik özellikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bioremediasyon, aksiyon, koaksiyon, reaksiyon kavramlarını öğrenmek.
2) Ksenobiyotik ve rekalsitrant maddelerin doğasını anlamak.
3) Ksenobiyotiklerin çevredeki bozunmasını etkileyen faktörleri öğrenmek.
4) Bioremediasyonda etkili olan mineralizasyon, akümülasyon ve transformasyon süreçlerinin temelini öğrenmek.
5) Organik maddelerden halojen giderme mekanizmalarını öğrenmek
6) Bazı aromatik bileşenlerin transformasyonunu öğrenmek.
7) Bioremediasyonda oksidasyon ve redüksiyonun önemi ve örneklerin anlaşılması.
8) Kemolitotrofik bazı reaksiyonların anlaşılması.
9) Kükürtlü bileşenlerin oksidasyonunu öğrenmek.
10) Anoksik amonyak oksidasyonunun (anammoks) anlaşılması.
11) Nitrifikasyon ve denitrifikasyon reaksiyonlarının anlaşılması.
12) Anaerobik solunum ve fermentasyonun öğrenilmesi ve farklarının anlaşılması.
13) metanojenez ve metanojenezde etkili faktörlerin öğrenilmesi
14) Biyolojik parçalanma kinetiğinin öğrenilmesi
15) Biyoremediasyon konularında yapılmış çalışmaları gözden geçirmek ve sonuçlarını tartışmak.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bioremediasyon, aksiyon, koaksiyon, reaksiyon kavramlarının açıklanması Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
2 Ksenobiyotik ve rekalsitrant maddelerin doğası Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
3 Ksenobiyotiklerin çevredeki bozunmasını etkileyen faktörler Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
4 Bioremediasyonda etkili olan mineralizasyon, akümülasyon ve transformasyon süreçlerinin temelleri Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
5 Organik maddelerden halojen giderme mekanizmaları Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
6 Bazı aromatik bileşenlerin transformasyonu Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
7 Bioremediasyonda oksidasyon ve redüksiyonun önemi ve örnekler Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
8 Ara Sınav 8.haftaya kadar işlenen Konularla ilgili önerilen bilimsel kaynaklardan çıkarılan özetlerin okunarak genel tekrar yapılması
9 Kükürtlü bileşenlerin oksidasyonu Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
10 Anoksik amonyak oksidasyonu (anammoks) Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
11 Nitrifikasyon ve denitrifikasyon reaksiyonları Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
12 Anaerobik solunum ve fermentasyonun öğrenilmesi ve farkları Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
13 Metanojenez ve metanojenezde etkili faktörler Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
14 Biyolojik parçalanma kinetiği Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
15 Biyoremediasyon konularında yapılmış araştırmalar. Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları 16.haftaya kadar işlenen Konularla ilgili önerilen bilimsel kaynaklardan çıkarılan özetlerin okunarak genel tekrar yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar