DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Atık Sulardan Azot ve Fosfor Giderimi ÇM   537 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Çağatayhan Bekir ERSÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Azot ve fosforun önemini tanımak; giderim mekanizmalarını ve yöntemlerini açıklamak, örnek uygulamaları vermek
Dersin İçeriği
Nutrient giderme proseslerinin temel esasları Yaygın olarak kullanılan prosesler hakkında bilgilendirme Proseslerin avantaj ve dezavantajlarının ortaya konulması Yaygın kullanıma sahip nutrient giderme sistemlerinin tasarımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Azot ve fosforun kaynaklarını kavramak
2) Azot ve fosforun alıcı ortama etkilerini anlamak
3) Fizikokimyasal azot/fosfor gideriminin prensiplerini ortaya koymak
4) Fizikokimyasal sistem tasarımını tanımak
5) Biyolojik azot/fosfor gideriminin prensiplerini tanımlamak
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
X
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Atıksularda Azot ve Fosforun Kaynak ve Miktarları, Alıcı Ortama Etkileri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
2 Fizikokimyasal Azot/Fosfor Gideriminin Prensipleri, Koagülasyon Kinetiği Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
3 Fizikokimyasal Sistem Tasarımı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
4 Biyolojik Azot Gideriminin Prensipleri: Nitrifikasyon Kinetiği ve Stokiometrisi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
5 Biyolojik Azot Gideriminin Prensipleri: Denitrifikasyon Kinetiği ve Stokiometrisi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
6 Biyolojik Fosfor Gideriminin Prensipleri: Biyokimyasal Mekanizma Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
7 Azot Gideren Aktif Çamur Sistemlerinin Tasarımı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
9 Fosfor Gideren Aktif Çamur Sistemlerinin Tasarımı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
10 Proses Akım Şemaları, Atıksu Karakterinin ve İşletme Koşullarının Etkileri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
11 Azot Gideren Prosesler için Tasarım Algoritması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
12 Azotla Birlikte Fosfor Gideren Sistemler: Proses Akım Şemaları, Tasarımı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
13 Maliyet Analizi ve İşletme Ekonomisi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
14 Arazi Ölçekli Uygulamalardan Örnekler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
15 Arazi Ölçekli Uygulamalardan Örnekler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar