DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Biyoteknolojisinin Esasları ÇM   535 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Olcayto KESKİNKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere çevre mühendisliği araştırma ve inceleme alanındaki Çevre Biyoteknolojisi konularında lisans düzeyinde bilgi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Biyoteknoloji ve Çevre Biyoteknolojisini anlamak, Organik maddenin formları, Biyokinetik parametreler, Mikroorganizmaların karbon ve enerji kaynakları, Hücre içine besin maddelerinin alınması ve sindirilmesi, Metabolizmayı etkileyen faktörler, Mikrobiyal kültür yapmanın temel prensipleri, Kültürü etkileyen faktörler, Mikrobiyal büyümenin matematiği, Sürekli akışlı ve kesikli kültürlerin işleme prensipleri, Aktif çamur sistemlerinde kütle dengesi, Arıtma tesisindeki proses dizaynı, Aktif çamur sistemlerindeki problemler ve çözümleri, Ksenobiyotik ve toksik maddelerin arıtma tesisindeki kaderi, Yağların proteinlerin ve karbohidratların katabolizması, Endüstriyel atıksularda KOİ bileşenlerinin belirlenmesi ve biyolojik bozunmanın test edilmesi, Fotosentetik prosesler ve çevre mühendisliği.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyoteknolojiyi ve Çevre Biyoteknolojisini anlar, Organik maddenin formlarını bilir.
2) Biyokinetik parametreleri anlatabilir, Mikroorganizmaların karbon ve enerji kaynaklarını açıklayabilir.
3) Hücre içine besin maddelerinin alınması ve sindirilmesini anlar.
4) Metabolizmayı etkileyen faktörleri bilir.
5) Mikrobiyal kültür yapmanın temel prensiplerini ve kültürü etkileyen faktörleri anlatabilir.
6) Mikrobiyal büyümenin matematiğini açıklayabilir.
7) Sürekli akışlı ve kesikli kültürlerin işleme prensiplerini anlar.
8) Aktif çamur sistemlerinde kütle dengesini bilir.
9) Arıtma tesisindeki proses dizaynını anlatabilir.
10) Aktif çamur sistemlerindeki problemler ve çözümleri açıklayabilir.
11) Ksenobiyotik ve toksik maddelerin arıtma tesisindeki kaderini anlatabilir.
12) Fotosentetik prosesler ve çevre mühendisliğini bilir.
13) Yağların proteinlerin ve karbohidratların katabolizmasını anlar.
14) Endüstriyel atıksularda KOİ bileşenlerinin belirlenmesi ve biyolojik bozunmanın test edilmesini anlatabilir.
15) Genetiği değiştirilmiş organizmalar ve Çevre Mühendisliğini yorumlayabilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoteknoloji ve Çevre Biyoteknolojisi, Organik maddenin formları. Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
2 Biyokinetik parametreler, Mikroorganizmaların karbon ve enerji kaynakları. Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
3 Hücre içine besin maddelerinin alınması ve sindirilmesi. Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
4 Metabolizmayı etkileyen faktörler. Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
5 Mikrobiyal kültür yapmanın temel prensipleri ve kültürü etkileyen faktörler. Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
6 Mikrobiyal büyümenin matematiği. Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
7 Sürekli akışlı ve kesikli kültürlerin işleme prensipler. Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
8 Ara Sınav 8.haftaya kadar işlenen Konularla ilgili önerilen bilimsel kaynaklardan çıkarılan özetlerin okunarak genel tekrar yapılması
9 Arıtma tesisindeki proses dizaynı. Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
10 Aktif çamur sistemlerindeki problemler ve çözümleri. Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
11 Ksenobiyotik ve toksik maddelerin arıtma tesisindeki kaderi. Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
12 Fotosentetik prosesler ve çevre mühendisliği. Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
13 Yağların proteinlerin ve karbohidratların katabolizması. Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
14 Endüstriyel atıksularda KOİ bileşenlerinin belirlenmesi ve biyolojik bozunmanın test edilmesi. Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
15 Genetiği değiştirilmiş organizmalar ve Çevre Mühendisliği Konuyla ilgili önerilen bilimsel kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları 16.haftaya kadar işlenen Konularla ilgili önerilen bilimsel kaynaklardan çıkarılan özetlerin okunarak genel tekrar yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar