DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Kimyası ÇM   534 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Turan YILMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik olgusu ile Temel Kimya Bilgilerinin bir arada düşünülmesi ve karşılaşılabilecek sistemlerin altyapısını meydana getiren değişkenlerin anlaşılması ve açıklanması.
Dersin İçeriği
Su Sistemlerinin incelenmesi için gerekli termodinamik kavramlar, bir çözücü olarak suyun yapısı ve özellikleri, kimyasal denge, asit ve bazlar, kuvvetli asit ve bazlar, zayıf asit ve bazlar, asit ve baz dengeleri, tampon sistemler ve titrasyon eğrileri, inorganik karbon kimyası, alkalinite-asidite, kompleks bileşiklerin yapısı ve özellikleri, çözünme ve çökelme, oksidasyon-redüksiyon reaksiyonları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su hakkında detaylı bilginin öğrenilmesini amaçlar.
2) Genel Kimya ve Mühendislik bilimlerinin bir arada düşünülmesini hedefler.
3) Herhangi bir sorun veya sistem karşısında işin teknik detayları hakkında fikir sahibi olunması ve çözüme ulaştıracak yöntem ve tekniklerin öğrenilmesini amaçlar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
X
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Suyun Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mühendislik Özellikleri Hakkında Bilgi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
2 Suyun Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mühendislik Özellikleri Hakkında Bilgi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
3 Genel Kimya ve Çevre Kimyası Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
4 Kimyasal Kinetik Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
5 Kimyasal Denge Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
6 Suyun Dengelenmesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
7 Asitler ve Bazlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
9 Termokimya Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
10 Çözünürlük ve Çökelme Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
11 Tampon Çözeltiler, Su Sistemlerinin Tamponlanması ve Titrasyon Eğrileri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
12 Kompleks Bileşiklerin Yapısı ve Özellikleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
13 Kompleks Bileşiklerin Yapısı ve Özellikleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
14 Oksidasyon ve Redüksiyon Reaksiyonları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
15 Oksidasyon ve Redüksiyon Reaksiyonları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar