DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Kirliliği ve Kontrolü ÇM   529 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Binnaz Zeynep ZAİMOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre kirliliğinin önemli bir bölümü olan toprak kirlenmesinin çeşitli yönlerden tanıtılması. Kirlenmiş toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik tekniklerle arıtılması konusundaki yeni tekniklerin tanıtılması
Dersin İçeriği
Kirlenmiş toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik tekniklerle arıtılması konusundaki yeni tekniklerin tanıtılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprağın genel özellikleri hakkında bilgi edinilmesi
2) Toprak kirliliğinin incelenmesi
3) Kirlenmiş toprakların arıtılması hakkında bilgi edinilmesi
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
X
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprağın Tanımı ve Oluşumu Anlatım
2 Toprağın Genel Özellikleri Anlatım
3 Toprak Çeşitleri Anlatım
4 Toprak Kirliliğinin Tanımı, Nedenleri Anlatım
5 Toprakların Fiziksel Kirlenmesi Anlatım
6 Toprakların Kimyasal Kirlenmesi Anlatım
7 Toprakların Biyolojik Kirlenmesi Anlatım
8 Ara Sınav yazılı sınav
9 Toprakların Amaç Dışı Kullanımı Anlatım
10 Toprakların Radyo-Aktif Kirlenmesi Anlatım
11 Toprak Kirliliği ile Hava Kirliliği Arasındaki İlişkiler Anlatım
12 Toprak Kirliliği ile Su Kirliliği Arasındaki İlişkiler Anlatım
13 Toprak Kirliliği ile Gıda Kirliliği Arasındaki İlişkiler Anlatım
14 Kirlenmiş Toprakların Arıtılması Anlatım
15 Kirlenmiş Toprakların Arıtılması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar