DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Politikaları ve Analizi ÇM   524 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fuat BUDAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre politikaların oluşturması, analizi ve değerlendirmesi giriş düzeyinde ele alan bu ders çevresel politika oluşumu, yasal ve piyasaya dayalı çevre politika araçları, çevresel politika analizi ve değerlendirme süreç ve teorilerinin incelenmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Sürdürülebilir kalkınma, çevresel politika oluşturma teorileri, çevresel politika araçları, komuta kontrol yöntemleri, piyasaya dayalı ekonomik araçlar, fayda masraf analizi, çevresel değerleme yöntemleri, çevre politikalarının değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) çevre politikasının temel teorilerini ve modellerini tanımlama ve açıklama
2) Çevre politikasının ve politika oluşturma prosesinin çok boyutlu yapısını tanımla ve değerlendirme
3) Risk değerlendirmesi ve fayda-maliyet analizi de dahil olmak üzere temel çevresel analiz araçlarını uygulama
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
X
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sürdürülebilir kalkınma İlgili konunun çeşitli kaynaklardan araştırılması
2 Çevresel politika oluşturma teorileri İlgili konunun çeşitli kaynaklardan araştırılması
3 Çevresel politika oluşturma teorileri İlgili konunun çeşitli kaynaklardan araştırılması
4 Çevresel politika oluşturma teorileri İlgili konunun çeşitli kaynaklardan araştırılması
5 Çevresel politika araçları İlgili konunun çeşitli kaynaklardan araştırılması
6 Çevresel politika araçları İlgili konunun çeşitli kaynaklardan araştırılması
7 Komuta kontrol yöntemleri İlgili konunun çeşitli kaynaklardan araştırılması
8 Ara Sınav
9 Komuta kontrol yöntemleri İlgili konunun çeşitli kaynaklardan araştırılması
10 Piyasaya dayalı ekonomik araçlar İlgili konunun çeşitli kaynaklardan araştırılması
11 Piyasaya dayalı ekonomik araçlar İlgili konunun çeşitli kaynaklardan araştırılması
12 fayda masraf analizi İlgili konunun çeşitli kaynaklardan araştırılması
13 Çevresel değerleme yöntemleri İlgili konunun çeşitli kaynaklardan araştırılması
14 Çevre politikalarının değerlendirilmesi İlgili konunun çeşitli kaynaklardan araştırılması
15 Çevre politikalarının değerlendirilmesi İlgili konunun çeşitli kaynaklardan araştırılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar