DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ağır Metal Toksikolojisi ÇM   523 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Belgin BAYAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yüksek lisans seviyesindeki öğrencilere ağır metaller ve toksik etkileri, iyileştirilmeleri, uzaklaştırılmaları (su, arıtma çamurları, katı atık, baca gazı ve toprak) ve bu işlemlerin yönetmeliklere uygun olarak yapılabilmesi hakkında bilgi birikimi sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Ağır metalllerin tanımı, tipleri ve kaynakları, ağır metalllerin insan ve diğer canlılara ve çevreye olan toksik etkileri, ağır metalleri bertaraf etme yöntemleri, evsel ve endüstriyel atıksulardan ağır metalleri bertaraf etme yöntemleri, atıksu arıtma çamurundan bertaraf etme yöntemleri, katı atıklardan bertaraf etme yöntemleri, baca gazlarından ağır metalleri bertaraf etme yöntemleri, topraktan ağır metalleri bertaraf etme yöntemleri, radyoaktif kirlenme ve bertaraf etme yöntemleri, ağır metallerin deşarj standartları ile ilgili yönetmelikler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ağır metalllerin tanımı, tipleri ve kaynakları, ağır metalllerin insan ve diğer canlılara ve çevreye olan toksik etkilerihakkında bilgi sahibi olma
2) Ağır metalleri bertaraf etme yöntemleri: evsel ve endüstriyel atıksulardan ağır metalleri bertaraf etme yöntemleri, atıksu arıtma çamurundan bertaraf etme yöntemleri, katı atıklardan bertaraf etme yöntemleri, baca gazlarından ağır metalleri bertaraf etme yöntemleri, topraktan ağır metalleri bertaraf etme yöntemleri, radyoaktif kirlenme ve bertaraf etme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
3) Radyoaktif kirlenme ve bertaraf etme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4) Ağır metallerin deşarj standartları ile ilgili yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olma
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
X
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ağır metalllerin tanımı, tipleri ve kaynakları, Konu ile ilgili araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Ağır metalllerin tanımı, tipleri ve kaynakları Konu ile ilgili araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Ağır metalllerin insan ve diğer canlılara ve çevreye olan toksik etkilerİ Konu ile ilgili araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Ağır metalllerin insan ve diğer canlılara ve çevreye olan toksik etkilerİ Konu ile ilgili araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Ağır metalleri bertaraf etme yöntemleri: evsel ve endüstriyel atıksulardan ağır metalleri bertaraf etme yöntemleri, Konu ile ilgili araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ağır metalleri bertaraf etme yöntemleri: evsel ve endüstriyel atıksulardan ağır metalleri bertaraf etme yöntemleri, Konu ile ilgili araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Ağır metalleri bertaraf etme yöntemleri: evsel ve endüstriyel atıksulardan ağır metalleri bertaraf etme yöntemleri, Konu ile ilgili araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav Ödev
9 Atıksu arıtma çamurundan bertaraf etme yöntemleri, Konu ile ilgili araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Katı atıklardan bertaraf etme yöntemleri, Konu ile ilgili araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Baca gazlarından ağır metalleri bertaraf etme yöntemleri, Konu ile ilgili araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Topraktan ağır metalleri bertaraf etme yöntemleri, Konu ile ilgili araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Radyoaktif kirlenme ve bertaraf etme yöntemleri, Konu ile ilgili araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Ağır metallerin deşarj standartları ile ilgili yönetmelikler Konu ile ilgili araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Ağır metallerin deşarj standartları ile ilgili yönetmelikler Konu ile ilgili araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar