DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anaerobik Arıtma ÇM   521 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Anaerobik biyoteknolojinin temel prensiplere ek olarak endüstriyel atıksulara uygulamalarıın öğretilmesi
Dersin İçeriği
Anaerobik arıtıma giriş.anaerobik arıtımın temel biyokimya ve biyolojisi Organik maddelerin kimyasal enerjisi. Bakteriyel metabolizma, KOİ-Kütle dengesi. Organik maddelerin anaerobik parçalanması, anaerobik sistemlerde dönüşüm işlemleri, anaerobik işlemin kinetiği ve etken faktörler, anaerobik arıtma işlemleri. Yukarı akımlı anaerobik arıtma sistemlerinin dizaynı, işletilmesi ve performansı. Anaerobik yatakların pH değeri ve stabilitesi. Anaerobik sistemlerden çıkan suların ileri arıtılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anaerobik biyoteknoloji konusunda oluşturulan temel bilgilere ek olarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olunması
2) Anaerobik reaktörlerin işletilmesine yönelik olarak ayrıntılı konular hakkında bilgi vermek
3) Anaerobik reaktörlerin endsütriyel uygulamalarının detaylarına girilmesi
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
X
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anaerobik arıtmanın temel prensipleri İlgili konu
2 Anaerobik arıtmanınj avantajları/ dezavantajları; genel kıyaslama İlgili konu
3 Anaerobik arıtmanın biyokimyası İlgili konu
4 Anaerobik arıtmanın mikrobiyolojisi İlgili konu
5 Anaerobik arıtmanın işletilmesine yönelik değerlendirmeler İlgili konu
6 Uçucu yağ asitleri ve metabolitleri Hidrojen gazı İlgili konu
7 Arıtılabilirlik protokolü İlgili konu
8 Ara Sınav
9 Biyokütle immobilizasyonu İlgili konu
10 Reaktör konfigürasyonlarının kıyaslanması İlgili konu
11 Alkalinite, İz elementler İlgili konu
12 Toksisite İlgili konu
13 Refrakter organik maddelerin anaerobik parçalanması İlgili konu
14 Anaerobik biyoteknolojinin endüstriyel uygulamasına örnek İlgili konu
15 Reaktör tasarımı İlgili konu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar