DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Kaynaklanın Planlanması ÇM   516 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Binnaz Zeynep ZAİMOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Katılımcılara Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ilkeleri ve bu amaca yönelik yapılacak mühendislik yapılarının boyutlandırılması ve işletilmesi hakkında bilgi kazanımı sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Su kaynaklarının geliştirilmesinin tarımsal üretimdeki yeri, akım ölçümleri, kuraklık hesapları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Suyun önemi, dünyadaki su sorunu, dünyadaki ve Türkiye'deki su kaynakları, su kaynaklarının kullanımı
2) Sanal su ve su ayak izi
3) Su kaynakları problemlerine sistem yaklaşımı
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
X
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Suyun önemi, dünyada su sorunu, Dünyada ve Türkiye de su kaynakları, Su kaynaklarının kullanımı anlatım
2 Türkiye de su kaynaklarının yönetimi, kurumsal ve yasal durum anlatım
3 u kaynakları problemlerine sistem yaklaşımı anlatım
4 Su kaynakları mühendisliğinde problemler anlatım
5 Su kaynakları ekonomisinin temel kavramları anlatım
6 Su kaynakları projelerinin masrafları anlatım
7 Su kaynakları projelerinin değerlendirilmesi anlatım
8 Ara Sınav yazılı sınav
9 Su kaynaklarının geliştirilmesinde optimizasyon teknikleri anlatım
10 Sulama planlaması, planlama (fizibilite) raporu anlatım
11 Sanal su ve su ayak izi anlatım
12 Kuraklık ve tarımsal su yönetimi, Sulamada atık su kullanımı anlatım
13 planlama örnekleri anlatım
14 planlama örnekleri anlatım
15 planlama örnekleri anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar