DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tehlikeli Katı Atıklar ÇM   508 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Belgin BAYAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yüksek lisans seviyesindeki öğrencilere tehlikeli katı atıkların toksik etkileri, iyileştirilmeleri, uzaklaştırılmaları ve bu işlemlerin yönetmeliklere uygun olarak yapılabilmesi hakkında bilgi birikimi sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Tehlikeli katı atıklar ve kaynakları, başlıca katı atık prosesleri, katı atıkların toplanıp uzaklaştırılması, tehlikeli katı atıkların toksik etkileri, tehlikeli katı atıkların iyileştirilmesi ve uzaklaştırılması, fiziksel, kimyasal ve biyolojik prosesler, stabilizasyon ve katılaştırma, yakma ve araziye gömme, ABD,AB ve Türkiyedeki katı atık yönetmelikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tehlikeli katı atıklar ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olma
2) Tehlikeli katı atıkların toksik etkileri, tehlikeli katı atıkların iyileştirilmesi ve uzaklaştırılması hakkında bilgi sahibi olma
3) Fiziksel, kimyasal ve biyolojik prosesler, stabilizasyon ve katılaştırma, yakma ve araziye gömme hakkında bilgi sahibi olma
4) ABD, AB ve Türkiyedeki katı atık yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
X
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tehlikeli katı atıklar ve kaynakları Konu hakkında araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Tehlikeli katı atıklar ve kaynakları, Konu hakkında araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Başlıca katı atık prosesleri ve katı atıkların toplanıp uzaklaştırılması, Konu hakkında araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Tehlikeli katı atıkların toksik etkileri Konu hakkında araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tehlikeli katı atıkların iyileştirilmesi ve uzaklaştırılması, Konu hakkında araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Tehlikeli katı atıkların iyileştirilmesi ve uzaklaştırılması, Konu hakkında araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Fiziksel, kimyasal ve biyolojik prosesler, Konu hakkında araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav Ödev
9 Fiziksel, kimyasal ve biyolojik prosesler, Konu hakkında araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Fiziksel, kimyasal ve biyolojik prosesler, Konu hakkında araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Stabilizasyon ve katılaştırma Konu hakkında araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Stabilizasyon ve katılaştırma, yakma ve araziye gömme, Konu hakkında araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Yakma ve araziye gömme, Konu hakkında araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 ABD,AB ve Türkiyedeki katı atık yönetmelikleri Konu hakkında araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 ABD,AB ve Türkiyedeki katı atık yönetmelikleri Konu hakkında araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar