DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Kalitesi Kontrolu ÇM   504 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Behzat BALCI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, su kalitesi kontrolü üzerine kapsamlı geniş bir bakış açısı kazandırmaktadır.
Dersin İçeriği
Su kalitesi ve kontrolüne giriş, suyun özellikleri, suların kalite parametreleri, su kalite ve deşarj standartları, atıksu deşarjının alıcı ortam üzerindeki etkileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) kalite kavramı
2) su kalitesi
3) su kirliliği
4) su kalite standartları
5) su kalite parametreleri
6) su kalite kontrolü
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
X
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 su, kalite ve su kalitesi literatür tarama ve sunum Anlatım
2 su kirliliği ve kirleticiler literatür tarama ve sunum Anlatım
3 su kalite standartları ve deşarj standartları literatür tarama ve sunum Anlatım
4 göl ve akarsu kirlenmesi literatür tarama ve sunum Anlatım
5 azot parametresi literatür tarama ve sunum Anlatım
6 fosfor parametresi literatür tarama ve sunum Anlatım
7 BOİ parametresi literatür tarama ve sunum Anlatım
8 Ara Sınav soru hazırlığı Soru-Cevap
9 Çözünmüş oksijen literatür tarama ve sunum Anlatım
10 ağır metaller literatür tarama ve sunum Anlatım
11 pestisitler literatür tarama ve sunum
12 dezenfeksiyon yan ürünleri literatür tarama ve sunum Anlatım
13 bakteriyal kirlilik literatür tarama ve sunum Anlatım
14 algal toxinler literatür tarama ve sunum Anlatım
15 mikroplastikler literatür tarama ve sunum Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sunum ödevi Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar