DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İçme Suları ve Sağlık ÇM   503 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Bülent SARI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İçme sularının kalitesi ve insan sağlığı açısından önemi, içme suyu arıtma tesislerinin dizaynı ve tesis özellikleri hakkında bilgileri öğrencilere vermek.
Dersin İçeriği
İçme suyu ve özellikleri, içme sularının uluslararası ve TSE standartları, standartlar üzerine yapılan çalışmalar. İnsan anatomisi, sularda bulunan bazı organik ve inorganik çözünmüş maddelerin insan sağlığı üzerine etkileri, bu etkilerin iklim ve insan faktörü ile değişimi. İçme sularında kalite, içme sularının organik ve inorganik madde giderimi, arıtılması. Bakteriyolojik arıtma ve dezenfeksiyon. Su kaynaklarının sınıflandırılması, kirlenmesi ve korunması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İçme suyu ve özelliklerinin öğrenilmesi
2) İçme sularının insan sağlığına etkilerinin öğrenilmesi
3) İçme sularının arıtılması ve dezenfeksiyonu hakkında bilgilerinin öğrenilmesi
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
X
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İçme suyu ve özellikleri okuma ve araştırma Anlatım
Gösteri
Ödev
2 İçme sularının uluslararası ve TSE standartları okuma ve araştırma Anlatım
Gösteri
Ödev
3 Standartlar üzerine yapılan çalışmalar okuma ve araştırma Anlatım
Gösteri
Ödev
4 Sularda bulunan bazı organik ve inorganik çözünmüş maddelerin insan saglığı üzerine etkileri okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Ödev
5 Sularda bulunan bazı organik ve inorganik çözünmüş maddelerin insan saglığı üzerine etkileri okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
6 Sularda bulunan bazı organik ve inorganik çözünmüş maddelerin insan saglığı üzerine etkileri okuma ve araştırma Anlatım
Gösteri
Ödev
7 Sularda bulunan bazı organik ve inorganik çözünmüş maddelerin insan saglığı üzerine etkileri okuma ve araştırma Anlatım
Gösteri
Ödev
8 Ara Sınav
9 Sularda bulunan bazı organik ve inorganik çözünmüş maddelerin insan saglığı üzerine etkileri okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Ödev
10 Sularda bulunan bazı organik ve inorganik çözünmüş maddelerin insan saglığı üzerine etkileri okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Ödev
11 Sularda bulunan bazı organik ve inorganik çözünmüş maddelerin insan saglığı üzerine etkileri okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
12 Sularda bulunan bazı organik ve inorganik çözünmüş maddelerin insan saglığı üzerine etkileri okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Ödev
13 İçme sularının kalitesi okuma ve araştırma Anlatım
Gösteri
Ödev
14 İçme sularında organik ve inorganik madde giderimi ve arıtımı okuma ve araştırma Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
15 İçme sularında organik ve inorganik madde giderimi ve arıtımı okuma ve araştırma Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar