DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Atıksu Mühendisliği ÇM   501 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Çağatayhan Bekir ERSÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Atıksuların arıtılması ile ilgili temel bilgilerin öğrenciye verilmesi, atıksu arıtma sistemlerinin tasarımında kullanılan parametrelerin açıklanması ve sistem tasarımının örnek problemlerle birlikte yapılması.
Dersin İçeriği
Atıksu debisinin belirlenmesi. Kanalizasyon hidroliği, akım özellikleri. Kanalizasyon tasarımı, birleşik ve ayrık sistemler. Atıksu özellikleri ve analizleri. Atıksuyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtımı. Atıksuyun ileri arıtımı. Arıtma tesisi çıkış suyu ve çamurun bertarafı. Klasik arıtma sistemlerinin dizaynı. Atıksuyun doğrudan ve dolaylı olarak tekrar kullanılması. Arıtma seçeneklerinin analizi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Atıksuların özelliklerinin ve analizlerinin öğrenilmesini amaçlar.
2) Atıksuların fiziksel, biyolojik ve kimyasal artımının öğrenilmesini amaçlar.
3) Sistem tasarımının örnek problem ve projelerle değerlendirilerek öğrenilmesini amaçlar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
X
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Atıksu debisinin belirlenmesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
2 Kanalizasyon hidroliği Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
3 Akım özellikleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
4 Kanalizasyon tasarımı, birleşik ve ayrık sistemler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
5 Atıksu özellikleri ve analizleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
6 Atıksuyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtımı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
7 Atıksuyun ileri arıtımı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
9 Arıtma tesisi çıkış suyu ve çamurun bertarafı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
10 Klasik arıtma sistemlerinin dizaynı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
11 Klasik arıtma sistemlerinin dizaynı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
12 Klasik arıtma sistemlerinin dizaynı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
13 Atıksuyun doğrudan ve dolaylı olarak tekrar kullanılması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
14 Atıksuyun doğrudan ve dolaylı olarak tekrar kullanılması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
15 Arıtma seçeneklerinin analizi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar