DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi ÇM   016 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fuat BUDAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, iklim değişikliğini anlama ve gelecekteki değişiklikleri öngörmede iklim modellerini kullanımına ve analiz etmem ve iklim değişikliğinin ekosistem ve insan hayatı üzerindeki etkileri inceleme , söz konusu etkileri azaltma ve adaptasyon için önlemler üzerine odaklanmaktadır.
Dersin İçeriği
İklim ve iklimi oluşturan faktörler, sera gazları ve sera etkisi, iklim değişikliği tahmin modelleri, İklim değişikliğinin etkileri, iklim değişikliği ile ilgili Uluslararası çevre politikaları,sera gazı envanteri ve karbon ayak izi hesaplama standart ve protokolleri, karbon piyasaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İklimli sistemini oluşturan faktörleri ve iklim değişikliğini anlama
2) İklim değişikliğinin çevre üzerindeki etkilerini eleştirel olarak değerlendirme amaçlı kavramsal beceriler kazanma
3) Uyum ve azaltma politikalarını uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde değerlendirebilme
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
X
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İklim ve iklimi oluşturan faktörler İlgili Konunun Kaynaklardan araştırılması Anlatım
Tartışma
2 Sera gazları ve sera etkisi İlgili Konunun Kaynaklardan araştırılması
3 İklim değişikliği tahmin modelleri İlgili Konunun Kaynaklardan araştırılması
4 İklim değişikliğinin ekosistemlere etkileri İlgili Konunun Kaynaklardan araştırılması
5 İklim değişikliğinin sektörel etkileri İlgili Konunun Kaynaklardan araştırılması
6 Türkiye de sera gazı emisyonları salınımı ve kaynakları İlgili Konunun Kaynaklardan araştırılması
7 İklim değişikliği ile ilgili Uluslararası çevre politikaları İlgili Konunun Kaynaklardan araştırılması
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
9 İklim değişikliği ile ilgili Uluslararası çevre politikaları İlgili Konunun Kaynaklardan araştırılması
10 Türkiye iklim değişikliği stratejisi İlgili Konunun Kaynaklardan araştırılması
11 Karbon yönetimi İlgili Konunun Kaynaklardan araştırılması
12 Karbon yönetimi İlgili Konunun Kaynaklardan araştırılması
13 Sera Gazı Envanteri hesaplama İlgili Konunun Kaynaklardan araştırılması
14 Karbon Ayak İzi hesaplama İlgili Konunun Kaynaklardan araştırılması
15 Karbon Piyasaları İlgili Konunun Kaynaklardan araştırılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar