DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Kalitesi Yönetimi Stratejileri ÇM   014 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Bülent SARI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su kalitesi ve kullanımının sürdürülebirliğinin sağlanması
Dersin İçeriği
Su arıtımının amaçları, su kalitesi için düzenleyici prosesler, su kalitesi standartları ve düzenlemeleri, su arıtma için sistem geliştirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) içme, kullanma, yüzeysel su ve yeraltı su kaliteleri
2) su kalite standartları hakkında bilgi edinme
3) su kalitesi iyileştirme çalışmaları
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
X
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 su arıtımının hedefleri okuma ve araştırma Anlatım
Gösteri
Sözlü Sınav
2 Su kalitesi için düzenlemeler okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Ödev
3 Standartlar ve kriter geliştirme okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Tarihi gelişim okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Ülke standartları ve düzenlemeler okuma ve araştırma Anlatım
Gösteri
Ödev
6 Uluslar arası standartlar ve düzenlemeler okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Sözlü Sınav
7 gelecek standartlar ve düzenlemeler okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav
9 Su arıtımında kullanılan metotlar okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Sözlü Sınav
10 Metotların sınıflandırılması okuma ve araştırma Anlatım
Gösteri
Ödev
11 Temel işlemler ve uygulamaları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
12 su arıtma sistemindeki gelişmeler okuma ve araştırma Anlatım
Gösteri
Ödev
13 pilot tesis çalışmaları okuma ve araştırma Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
14 problemler okuma ve araştırma Soru-Cevap
Ödev
Proje / Tasarım
15 problemler okuma ve araştırma Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar