DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bütünleşik Havza Yönetimi ÇM   010 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Binnaz Zeynep ZAİMOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sürdürülebilirlik bileşenlerini özetlemek ve çerçevesini çizmek. Sürdürülebilir çevre bağlamında yaşam boyu öğrenim prosesini başlatmak.  Bir yandan dünyanın kaynaklarını korurken diğer yandan enerji ile alakalı faydaları uygulamaya koymak. Farklı teknoloji ve politikaların güçlü ve zayıf yönlerini tartışmak. Sürdürülebilirlik modellerini kısıtları göz önünde bulundurarak eleştirmek .Sürdürülebilirlik modellerinde kullanılan ölçütleri değerlendirmek ve hesaplamak. Enerjinin ekonomik, teknolojik, politik ve çevresel boyutlarının incelenmesi, enerji sistemleri, enerji ve ekonomik büyüme, enerji talebi ve enerjinin korunması, uluslararası enerji pazarları, ulusal bir enerji politikasının belirlenmesi, amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Enerji endüstrisinin geleceği, enerji mevzuatı, enerji maliyetleri ve tarife programları, enerji ve enerji kaynaklarının elde edilmesi, stratejik enerji planı geliştirme, enerji hesaplamaları, enerji tüketim analizi, enerji tüketimini ölçme ve değerlendirme araçları, mühendislik ekonomisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Havza yönetimine giriş; arazi planlaması,
2) Veri toplama, havza yönetimi, arazi varlığı ve afet zararlarının değerlendirilmesi, modeller ve karar destek sistemleri,
3) Havza yönetimi ve afet zararlarının azaltılmasına için opsiyonlar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
X
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nehir havzasının karakterizasyonu; anlatım
2 İnsan aktivitelerinin önemli baskı ve etkileri; anlatım
3 Koruma alanlarının belirlenmesi ve haritalanması; anlatım
4 İzleme ağının haritalanması; anlatım
5 Çevresel hedeflerin listelenmesi; anlatım
6 Ekonomik analiz; anlatım
7 havza bilgi sistemi veya altyapısı oluşturma anlatım
8 Ara Sınav yazılı sınav
9 verilerin depolanması, aktarılması ve analiz edilmesi anlatım
10 çeşitli karar destek sistemlerinin kullanılması ile uygulama ve sorgulama süreçleri anlatım
11 Havza yönetiminde yetkili otoritelerin tartışılması anlatım
12 Uygulamada olan ulusal bütünleşik havza planları üzerinde tartışma anlatım
13 Uygulamada olan ulusal bütünleşik havza planları üzerinde tartışma anlatım
14 Uygulamada olan uluslararası bütünleşik havza planları üzerinde tartışma anlatım
15 Uygulamada olan uluslararası bütünleşik havza planları üzerinde tartışma anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar