DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sürdürülebilir Kalkınma ÇM   007 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fuat BUDAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sürdürülebilir Kalkınma dersinin amacı, öğrencilerin küresel çevresel, ekonomik, sosyal ve kurumsal farkındalığını arttırmak ve uzun vadede insan ve çevresi arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Sürdürülebilirlik kavramının üç boyutta açıklanması, Sürdürülebilirliğin biyofiziksel, sosyal ve ekonomik yönleri, Sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin gelişimi anlamı ve tarihçesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan faaliyetleri ve sürdürülebilir kalkınma hakkında edindiği bilgileri sistematik olarak analiz edebilme, sentezleyebilme ve kullanabilme becerisi
2) İnsan faaliyetleri ve sürdürülebilir kalkınma hakkında edindiği bilgileri sistematik olarak analiz edebilme, sentezleyebilme ve kullanabilme becerisi
3) İnsan faaliyetleri ve sürdürülebilir kalkınma hakkında edindiği bilgileri sistematik olarak analiz edebilme, sentezleyebilme ve kullanabilme becerisi
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
X
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sürdürülebilir Kalkınma kavramı İlgili konun çeşitli kaynaklardan araştırması
2 Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları İlgili konun çeşitli kaynaklardan araştırması
3 Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları İlgili konun çeşitli kaynaklardan araştırması
4 Sürdürülebilir kalkınmanın tarihçesi İlgili konun çeşitli kaynaklardan araştırması
5 Dünyadaki küresel problemlerin genel karakteristikleri İlgili konun çeşitli kaynaklardan araştırması
6 Dünyadaki küresel problemlerin genel karakteristikleri İlgili konun çeşitli kaynaklardan araştırması
7 Dünyadaki küresel problemlerin genel karakteristikleri İlgili konun çeşitli kaynaklardan araştırması
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Sürdürebilir kalkınma için 2030 ajandası İlgili konun çeşitli kaynaklardan araştırması
10 sürdürülebilir kalkınmanın amaçları, hedefleri ve göstergeleri İlgili konun çeşitli kaynaklardan araştırması
11 sürdürülebilir kalkınmanın amaçları, hedefleri ve göstergeleri İlgili konun çeşitli kaynaklardan araştırması
12 sürdürülebilir kalkınmanın amaçları, hedefleri ve göstergeleri İlgili konun çeşitli kaynaklardan araştırması
13 Sürdürebilir kalkınma için 2030 ajandasının Türkiye de uygulanması çalışmaları. İlgili konun çeşitli kaynaklardan araştırması
14 Sürdürebilir kalkınma için 2030 ajandasının Türkiye de uygulanması çalışmaları. İlgili konun çeşitli kaynaklardan araştırması
15 Sürdürebilir kalkınma için 2030 ajandasının Türkiye de uygulanması çalışmaları. İlgili konun çeşitli kaynaklardan araştırması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar