DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Mühendisliğinde İstatistiksel Yöntemler I ÇM   003 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Galip SEÇKİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fiziksel, biyolojik ve kimyasal arıtımda ölçülen verilerin istatistiksel analizinin yapılması ve grafiksel gösterimi hakkında bilgi kazandırmak
Dersin İçeriği
Fiziksel, biyolojik ve kimyasal arıtımda ölçülen verilerin istatistiksel analizinin yapılması ve grafiksel gösterimler. Regresyon (doğrusal ve çoklu regresyon), Korelasyon, Hata ve Varyans analizlerinin öğrenilerek Olasılık ve Örnekleme dağılımlarının anlaşılması. Güven aralığı, Hipotez ve Uygunluk Testlerinin yapılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Olasılık öğrenilir.
2) İstatistik öğrenilir.
3) Bir Mühendisin alanında istatistik ve olasılığı etkin bir şekilde kullanabilmesi için gerekli bilgiler öğrenilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin lisans derslerinde aldığı bilgilere ek olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yani yeterli bilgi birikimini sağlayabilme
X
2
Kendi alanıyla ilişkili olan disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme.
X
3
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
X
4
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
X
5
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
X
6
Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik öneriler geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
X
7
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
X
8
Kendi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
9
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
10
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek
X
11
Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
X
12
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
13
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
X
14
Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kümeler Kuramı ve Örnek Uzay Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
2 Permütasyonlar ve Kombinasyonlar Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
3 Olasılığa Giriş Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
4 Rastgele Değişkenler ve Dağılımları Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
5 Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
6 Sürekli Rastgele Değişkenlerin Dağılımları Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
7 Örneklem (Örnek) Seçimi ve Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
8 Ara Sınav Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
9 Örnekleme Dağılımları ve Tahmin Etme Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
10 İstatistiksel Sonuç Çıkarma : Hipotez Testi Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
11 Regresyon ve Korelasyon Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
12 Varyans Analizi Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
13 İndeks Sayılar Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
14 Zaman Serilerinin Analizi Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
15 Kombinasyonel Analiz, Olasılık Teorisi Problemler Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar