DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği BYE   AA1 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Nazım AKSAKER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tezli yüksek lisans tez öğrencilerine akademik alanda yol gösterici olmak
Dersin İçeriği
Çalışılacak bilimsel alandaki spesifik bilgi ve deneyimlerinin kazandırılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılmasına yönelik bilimsel temellerin oluşturulması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımlarla değerlendirerek, çalışmalarını bağımsız olarak ya da projeler kapsamında grup olarak yürütebilme.
2) Alanı ile ilgili bilimsel ve toplumsal gelişmeleri takip edebilmek.
3) Çalışmalarını; yazılı, sözlü ve görsel çeşitli yöntemler kullanarak sistematik biçimde aktarabilme.
4) Bilgiye ulaşma yöntemlerini etkin ve etik değerlere uygun olarak kullanabilme.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili bilim dallarını ve kullanılmakta olan kuramsal ve gözlemsel yöntemleri bilmek ve uygulamak.
X
2
Fizik, Matematik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, ihtiyaçları belirlemek, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışmak, gelişmeleri izlemek ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanmak.
X
3
Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili alanlarda tez çalışmaları projeler yapmak, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle desteklemek.
X
4
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerileri geliştirmek.
X
5
Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında kazanılan becerilere yönelik bilimsel ve teknolojik materyalleri tasarlamak ve geliştirmek.
X
6
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama.
X
7
Yazılı, kalıcı, güvenilir ve doğru kaynaklardan bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme
X
9
Sorumluluk alma, bağımsız davranma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
X
10
Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirmek.
X
11
Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme.
X
12
Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme.
X
13
Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yüksek lisans yaptığı bilim dalında ve ilgili alanlar hakkında ileri derecede bilgi sahibi olur ve alacağı derslerle uzmanlık alanında yetkinleşir. ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
2 Deneysel ve gözlemsel olarak yaptığı çalışmaların sonuçlarındaki hataları ve hata kaynaklarını tespit eder. ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
3 Araştırmalarında matematiksel yöntemleri, deneysel, gözlemsel ve sayısal teknikleri etkin şekilde kullanır. ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
4 Elde ettiği bilgiyi araştırmalarında kullanır ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
5 Araştırmalarında bilgisayarı etkin bir şekilde kullanır ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
6 Alanındaki ileri teknolojik aletleri kullanmayı öğrenir ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
7 Bir programlama dili öğrenir ve onu çalışmalarında kullanır. ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Tek başına yeni bilimsel araştırmalar planlayabilecek, gerçekleştirebilecek ve ilgili ileri teknolojileri kullanabilecek düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip olmak ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
10 Çalıştığı bilimsel alana yenilik getirilen bir düşünce, yöntem ve/veya uygulamayı geliştirebilecek ve/veya farklı bir alana uygulanabilecek bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
11 Araştırmalarında, literatürü takip eder, çalışmalarını bilimsel toplantılarda sunar ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
12 Araştırmalarının bitiminde tezini yazar ve savunur. Ayrıca tez çalışmasından ulusal veya uluslararası yayın yapar. ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
13 Araştırma sonuçlarının istatistiksel değerlendirmesini yapabilir. ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
14 Uzmanlık alanının yanında Astronomi ve Astrofiziğin diğer alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olur. ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
15 Araştırma sonuçlarını Astro-fiziksel olarak yorumlar. ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar