DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yüksek lisans yaptığı bilim dalında ve ilgili alanlar hakkında ileri derecede bilgi sahibi olur ve alacağı derslerle uzmanlık alanında yetkinleşir. ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
2 Deneysel ve gözlemsel olarak yaptığı çalışmaların sonuçlarındaki hataları ve hata kaynaklarını tespit eder. ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
3 Araştırmalarında matematiksel yöntemleri, deneysel, gözlemsel ve sayısal teknikleri etkin şekilde kullanır. ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
4 Elde ettiği bilgiyi araştırmalarında kullanır ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
5 Araştırmalarında bilgisayarı etkin bir şekilde kullanır ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
6 Alanındaki ileri teknolojik aletleri kullanmayı öğrenir ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
7 Bir programlama dili öğrenir ve onu çalışmalarında kullanır. ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Tek başına yeni bilimsel araştırmalar planlayabilecek, gerçekleştirebilecek ve ilgili ileri teknolojileri kullanabilecek düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip olmak ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
10 Çalıştığı bilimsel alana yenilik getirilen bir düşünce, yöntem ve/veya uygulamayı geliştirebilecek ve/veya farklı bir alana uygulanabilecek bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
11 Araştırmalarında, literatürü takip eder, çalışmalarını bilimsel toplantılarda sunar ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
12 Araştırmalarının bitiminde tezini yazar ve savunur. Ayrıca tez çalışmasından ulusal veya uluslararası yayın yapar. ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
13 Araştırma sonuçlarının istatistiksel değerlendirmesini yapabilir. ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
14 Uzmanlık alanının yanında Astronomi ve Astrofiziğin diğer alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olur. ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
15 Araştırma sonuçlarını Astro-fiziksel olarak yorumlar. ön hazırlık gerekli değildir. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar