Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6
Alternatif Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri I
(ADE741)
3 4 5 4 5 4
Alternatif Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri II
(ADE742)
3 4 5 4 5 4
Analyse wessinschaftlicher Texte II
(ADE744)
5 5 5 5 4 4
Analyse wissenschaftlicher Texte I
(ADE743)
5 5 5 5 4 4
Çağdaş Dilbilim Kuramları I
(ADE725)
3 3 4 3 4 4
Çağdaş Dilbilim Kuramları II
(ADE726)
3 3 4 3 3 -
Çeviribilim I
(ADE707)
2 3 4 3 3 3
Çeviribilim II
(ADE708)
2 3 4 3 3 4
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I
(ADE723)
3 4 3 4 4 4
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II
(ADE724)
3 4 5 4 3 4
Didaktisierung von authentischen Texten und deren Einsatz im DaF-Unterricht I
(ADE747)
4 3 4 4 4 3
Didaktisierung von authentischen Texten und deren Einsatz im DaF-Unterricht II
(ADE748)
3 4 4 4 5 4
Diledinimi I
(ADE715)
3 4 5 4 3 5
Diledinimi II
(ADE716)
3 4 5 3 4 5
Edebiyat Didaktiği I
(ADE705)
2 3 5 4 4 4
Edebiyat Didaktiği II
(ADE706)
3 3 4 5 4 4
Edebiyat Dönemleri ve Türleri I
(ADE709)
3 4 5 5 5 4
Edebiyat Dönemleri ve Türleri II
(ADE710)
3 4 5 5 4 3
Grammatikvermittlung im DaF-Unterricht I
(ADE745)
5 5 5 5 5 5
Grammatikvermittlung im DaF-Unterricht II
(ADE746)
5 5 5 5 5 5
İkinci Yabancı Dil Öğretimi/Öğrenimi I
(ADE729)
5 5 5 5 5 5
İkinci Yabancı Dil Öğretimi/Öğrenimi II
(ADE730)
5 5 5 5 5 5
Karşılaştırmalı Kitap Çözümlemesi I
(ADE733)
1 4 2 3 3 -
Karşılaştırmalı Kitap Çözümlemesi II
(ADE734)
1 4 2 3 3 -
Lirik Metin Çözümlemeleri I
(ADE727)
- - - - - -
Lirik Metin Çözümlemeleri II
(ADE728)
- - - - - -
Seminer
(ADES700)
5 4 4 5 4 5
Tez Çalışması
(ADE1701)
4 4 5 4 5 5
Uzmanlık Alan Dersi
(ADE1700)
5 5 5 5 4 3
Yabancı Dil Öğretimi ve Yeni Teknoloji Kullanımı I
(ADE731)
4 3 5 4 4 3
Yabancı Dil Öğretimi ve Yeni Teknoloji Kullanımı II
(ADE732)
3 4 5 4 4 4
İlişkili ders sayısı / 31 29 29 29 29 29 26
İlişki ağırlığı 99115129120118107
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir