DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Karşılaştırmalı Kitap Çözümlemesi II ADE   734 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nihat YAVUZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Almanca ders kitabı incelemesi ve eleştirisi yapabilmek; ders kitabı seçim kriterlerini öğretmek; ders kitaplarında ülkebilgisel ve kültürel değerlendirmeler yapabilmek ve yönlendirmeleri irdeleyebilmek.
Dersin İçeriği
İlk ve orta öğretim okullarının yabancı dil olarak Almanca derslerinde okutulan yerel ve yerelleştirilmiş ders kitaplarının görsellik, içerik, dil, seviyeye uygunluk, işlevsellik vb. gibi ders kitabı analiz ölçütleri açısından incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ders kitaplarında telaffuz ve görsel materyaller konusunu araştırır.
2) Ders kitaplarında kullanılan metinleri 34 temel ilke çerçevesinde yorumlar.
3) Kültürlerarası iletişim ve öğretbilim konusunu tartışır.
4) Ders kitaplarını öğretmen ve öğrenci bakış açılarıyla yorumlar.
5) Lagune (1-3) ve Berliner Platz (1-3) ders kitaplarının çözümler ve değerlendirir.
6) Alles Klar (1-3) ve Deutsch ist Spitze (A.1.1-A.1.2) ders kitaplarını çözümler ve değerlendirir.
7) Almanya yeni göç yasası çerçevesinde Türkiye'deki almanca dil kurslarında okutulan ders kitaplarını çok yönlü tartışır.
8) Alman ve Türk yayınevi kaynaklı ders kitaplarının karşılaştırır ve farklı çıkarımlarda bulunur.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilimde etik değerlerini öğrenir.
X
2
Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir.
X
3
Bilgilere nasıl erişeceğini öğrenir.
X
4
Bilgiyi bilimsel yöntemlerle nasıl derleyeceğini öğrenir.
X
5
Bilgiyi bilimsel kurallara göre değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanır.
X
6
Bilimsel makale yazma tekniklerini edinir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders kitaplarında Telaffuz ve Görsel materyaller. Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma: Kast, B.; Neuner, G.: S. 84-94; Wicke, R. E. : S. 107-172. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
2 Ders kitaplarında kullanılan metinler (34 Temel ilke). Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma: Kast, B.; Neuner, G.: S. 155-162. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
3 Kültürlerarası iletişim ve öğretbilim. Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma: Kast, B.; Neuner, G.: S. 94-99. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
4 Ders kitabı- öğretmen- öğrenci üçkeninde uygulamaya yönelik ders kitabı değerlendirimi. Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma: Kast, B.; Neuner, G.: S. 111-118.
5 Yabancı işçilere yönelik kurslarda okutulan ders kitaplarının genel değerlendirimi. Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma: Kast, B.; Neuner, G.: S. 123-130. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
6 Almanya yeni göç yasası çerçevesinde Türkiye'de uygulanan Almanca dil kurslarında okutulan ders kitaplarının değerlendirimi. Öğrenciler farklı dil öğretim merkezlerinde bu kurslarda okutulan ders kitaplarını temin ederler ve araştırmalarını yaparlar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
7 Lagune (1-3) ders kitabının çözümlenmesi ve değerlendirimi. Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma ve uygulama
8 Ara Sınav Bireysel çalışma Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Berliner Platz (1-3) ders kitabının çözümlenmesi ve değerlendirimi. Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okumave uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
10 Alles Klar (1-3) ders kitabının çözümlenmesi ve değerlendirimi. Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma ve uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
11 Lern mit uns (1-4) ders kitabının çözümlenmesi ve değerlendirimi. Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma ve uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
12 Deutsch ist Spitze (A.1.1-A.1.2) ders kitabının çözümlenmesi ve değerlendirimi. Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma ve uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
13 Alman ve Türk yayınevi kaynaklı ders kitaplarının karşılaştırılması ve değerlendirimi. Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma ve uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
14 Genel değerlendirme I Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
15 Genel değerlendirme II Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel çalışma Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar