DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Finansal Risk Yönetimi EMG12   707 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, finansal piyasaların serbestleşmesinden kaynaklanan risklerin dağıtılması amacıyla, riskten kaçınmayı sağlayan araçların tanıtılması ve finansal piyasalarda uygulanma yöntemlerinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
Bu derste risk kavramı, hesaplamaları ve vadeli işlem piyasalarına ait teknik ve araçlar tanıtılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel olarak risk kavramı ve risk sınıflandırmaları hakkında bilgi sahibi olma
2) Borç yönetminde kullanılan teknikleri
3) Vadeli işlem piyasaları hakkında bilgi sahibi olma
4) Opsiyon sözleşmelerini ve türlerini ayırt edebilme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Finans fonksiyonunun temel kuramsal modellerini ve sayısal yöntemlerini tanımlayıp kullanım amaçlarını açıklar. Ayrıca her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
2
Mali şirketlerin stratejik ve operasyonel planlarının analiz edilebilmesini sağlar ve ortaya çıkan sorunlarda çözüm bulunması için yeterli bilgi birikimi oluşturur.
X
3
Finansal yönetimde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
4
Finansal yönetimde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin uygulanması sonucunda elde edilen bulguların nasıl yorumlanacağını öğretir.
X
5
Karşılaşılan işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler.
X
6
Temel mali tabloları doğru analiz ederek mali işletmeler için en uygun sonuca ulaşılmasını sağlar
X
7
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışmayı teşvik eder
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alan ile ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
9
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanmayı, elde ettiği bilgileri sentezlemeyi ve etkin biçimde sunmayı öğretir.
X
10
yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
11
Geleneksel yaklaşımın yöntemleri sorgular; gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
12
Türkçenin ve bunun yanında en az bir yabancı dilin akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanmasını sağlar.
X
13
Bankacılık sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun finansal yönetim yaklaşımının yöntemini belirler ve uygular.
X
14
Sermaye Piyasalarını; araçlarını ve kurumlarını tanıtarak, kişinin sahip olduğu BIST ve Dünya Borsaları ile ilgili geniş bilgiyi, kendi alanında en iyi şekilde kullanmasına yardımcı olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Risk Yönetmine Giriş Finansal Pazarlar syf 115-118 okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Risk Kavramı ve Türleri Finansal Pazarlar kitabı, 8.bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Riskin Ölçülmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabı 5.bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Finansal Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar Türev Araçlar Lisanslama Rehberi syf. 11-20 nin okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Vadeli İşlem Sözleşmeleri Türev Araçlar Lisanslama Rehberi syf. 20-41'in okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Vadeli İşlem Sözleşmeleri-2 Türev Araçlar Lisanslama Rehberi syf. 41-63'in okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Vadeli İşlem Sözleşmeleri-3 Türev Araçlar Lisanslama Rehberi syf. 63-173'ün okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Opsiyon Sözleşmeleri Türev Araçlar Lisanslama Rehberi syf. 173-186'nın okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Opsiyon Sözleşmeleri-2 Türev Araçlar Lisanslama Rehberi syf. 186-201'in okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Opsiyon Değerleme Modelleri Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabı 21.bölüm syf. 637-647 okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Opsiyon Değerleme Modelleri Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabı 21.bölüm syf. 647-665 okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Swap Sözleşmeleri-1 Finansal Yönetim Kitabı syf.696-716'nın okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Swap Sözleşmeleri-2 Finansal Yönetim Kitabı syf.696-716'nın okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 İşlenen Konuların Gözden Geçirilmesi İşlenen Konuların Gözden Geçirilmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar