DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sermaye Piyasası Analizi EMG12   706 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Serkan Yılmaz KANDIR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, sermaye piyasasını, sermaye piyasası kurumlarını ve sermaye piyasası araçlarını (hisse senedi, tahvil v.b. gibi) tanıtmak ve bu araçların değerlemesi ve analizinin yapılması için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste genel olarak sermaye piyasalarının işleyişi, BISTin ekonomideki yeri ve tahvil ve hisse senedi gibi finansal araçların değerlemesinden bahsedilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel olarak sermaye piyasalarını ve işlevlerini tanımlama
2) BİSTin ekonomideki yeri ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olma
3) Tahvil ve hisse senedi değerleme
4) Sermaye piyasası analizlerini sınıflandırma ve ayırt etme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Finans fonksiyonunun temel kuramsal modellerini ve sayısal yöntemlerini tanımlayıp kullanım amaçlarını açıklar. Ayrıca her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
2
Mali şirketlerin stratejik ve operasyonel planlarının analiz edilebilmesini sağlar ve ortaya çıkan sorunlarda çözüm bulunması için yeterli bilgi birikimi oluşturur.
X
3
Finansal yönetimde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
4
Finansal yönetimde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin uygulanması sonucunda elde edilen bulguların nasıl yorumlanacağını öğretir.
X
5
Karşılaşılan işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler.
X
6
Temel mali tabloları doğru analiz ederek mali işletmeler için en uygun sonuca ulaşılmasını sağlar
X
7
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışmayı teşvik eder
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alan ile ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
9
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanmayı, elde ettiği bilgileri sentezlemeyi ve etkin biçimde sunmayı öğretir.
X
10
yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
11
Geleneksel yaklaşımın yöntemleri sorgular; gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
12
Türkçenin ve bunun yanında en az bir yabancı dilin akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanmasını sağlar.
X
13
Bankacılık sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun finansal yönetim yaklaşımının yöntemini belirler ve uygular.
X
14
Sermaye Piyasalarını; araçlarını ve kurumlarını tanıtarak, kişinin sahip olduğu BIST ve Dünya Borsaları ile ilgili geniş bilgiyi, kendi alanında en iyi şekilde kullanmasına yardımcı olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sermaye Piyasalarının Yapısı ve İşleyişi Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının (Serpil Canbaş ve Hatice Doğukanlı) 1-18 arası sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Sermaye Piyasalarının Gelişme Düzeyi ve Ekonomik Gelişme, İMKBnin Ekonomideki Yeri Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının (Serpil Canbaş ve Hatice Doğukanlı) 250-254 arası sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 İMKBnin İşleyişi ve Borsa Endeksinin Belirlenmesi Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının (Serpil Canbaş ve Hatice Doğukanlı) 387-416 arası sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Beklenen Getiri ve Riskin Tanımı ve Ölçütü Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının (Serpil Canbaş ve Hatice Doğukanlı) 417-428 arası sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Tahvil Değerlemesi: Özel Sektör Tahvil Değerlemesi Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının (Serpil Canbaş ve Hatice Doğukanlı) 429-458 arası sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Değerlemesi ;REPO Değerlemesi Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının (Serpil Canbaş ve Hatice Doğukanlı) 459-466 arası sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Hisse Senedi Değerlemesi Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının (Serpil Canbaş ve Hatice Doğukanlı) 466-475 arası sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Beklenen Kar Payının İndirgenmesi Yaklaşımı İle Hisse Senedi Değerlemesi Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının (Serpil Canbaş ve Hatice Doğukanlı) 475-483 arası sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Pratik Yöntemlerle Hisse Senedi Değerlemesi Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının (Serpil Canbaş ve Hatice Doğukanlı) 483-491 arası sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Portföy Yaklaşımı İle Hisse Senedi Değerlemesi Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının (Serpil Canbaş ve Hatice Doğukanlı) 494-543 arası sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Sermaye Piyasası Analizleri: Temel Analiz Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının (Serpil Canbaş ve Hatice Doğukanlı) 544-553 arası sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Sermaye Piyasası Analizleri: Teknik Analiz Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının (Serpil Canbaş ve Hatice Doğukanlı) 553-579 arası sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Sermaye Piyasası Analizleri: Etkin Pazar Hipotezi ve Rassal Yürüyüş Kuramı Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının (Serpil Canbaş ve Hatice Doğukanlı) 579-589 arası sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 İşlenen konuların gözden geçirilmesi Sınava hazırlık Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar