DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Finansman İlkeleri EMG12   701 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Emrah ARIOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, işletmelerin firma değerinin maksimizasyonu amacını nasıl gerçekleştirdikleri ve bu amaca ulaşmak için finansal kararları nasıl aldıkları üzerine odaklanmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste finans matematiği, sermaye bütçelemesi teknikleri, sermaye maliyeti ve kar payı politikaları gibi temel finans konuları tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Paranın zaman değerini hesaplama
2) Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan sayısal yöntemleri öğrenme
3) İşletmelerin sermaye yapısının bileşenlerini ve optimal sermaye yapısı konusundaki kuramsal yaklaşımları tanımlama
4) Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti hesaplama
5) İşletmelerin kar dağıtım politikalarını analiz etme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Finans fonksiyonunun temel kuramsal modellerini ve sayısal yöntemlerini tanımlayıp kullanım amaçlarını açıklar. Ayrıca her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
2
Mali şirketlerin stratejik ve operasyonel planlarının analiz edilebilmesini sağlar ve ortaya çıkan sorunlarda çözüm bulunması için yeterli bilgi birikimi oluşturur.
X
3
Finansal yönetimde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
4
Finansal yönetimde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin uygulanması sonucunda elde edilen bulguların nasıl yorumlanacağını öğretir.
X
5
Karşılaşılan işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler.
X
6
Temel mali tabloları doğru analiz ederek mali işletmeler için en uygun sonuca ulaşılmasını sağlar
X
7
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışmayı teşvik eder
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alan ile ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
9
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanmayı, elde ettiği bilgileri sentezlemeyi ve etkin biçimde sunmayı öğretir.
X
10
yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
11
Geleneksel yaklaşımın yöntemleri sorgular; gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
12
Türkçenin ve bunun yanında en az bir yabancı dilin akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanmasını sağlar.
X
13
Bankacılık sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun finansal yönetim yaklaşımının yöntemini belirler ve uygular.
X
14
Sermaye Piyasalarını; araçlarını ve kurumlarını tanıtarak, kişinin sahip olduğu BIST ve Dünya Borsaları ile ilgili geniş bilgiyi, kendi alanında en iyi şekilde kullanmasına yardımcı olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansal Yönetimde Temel Kavramlar: Finansal Pazarlar Finansal Pazarlar kitabının ilk konusunun okunması Anlatım
Tartışma
2 Finansal Yönetimde Temel Kavramlar: Finansal Yönetimin işlevi, amacı, organizasyondaki yeri Finansal yönetimin temelleri kitabının ilk iki konusunun okunması Anlatım
Tartışma
3 Finansal Yönetimde Temel Kavramlar: Finansal Tablolar Mali Tablolar Analizi Kitabının 2 konularının okunması Anlatım
Tartışma
4 Finansal Yönetimde Temel Kavramlar: Risk ve Getiri Finansal Pazarlar kitabının 8. konusunun ve okunması Anlatım
Tartışma
5 Finansal Yönetimde Temel Kavramlar: Paranın zaman değeri Finansal yönetimin temelleri kitabının ilgili konusunun okunması Anlatım
Tartışma
6 Finansal Yönetimde Temel Kavramlar: Paranın zaman değeri-2 Finansal yönetimin temelleri kitabının ilgili konusunun okunması Anlatım
Tartışma
7 Sermaye Bütçelemesine Giriş Finansal Yönetim kitabının 317-330. sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Sermaye Bütçelemesi:Paranın zaman değerini dikkate almayan yöntemler Finansal Yönetim kitabının 330-341. sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
10 Sermaye Bütçelemesi: Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler-1 Finansal Yönetim kitabının 341-382. sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
11 Sermaye Bütçelemesi: Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler-2 Finansal Yönetim kitabının 341-382. sayfalarının okunması Anlatım
Tartışma
12 Riskli Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Finansal Yönetim kitabının 9. Bölümünün okunması Anlatım
Tartışma
13 Finansman Kararları Finansal Yönetim kitabının 13.,14. ve 15. bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
14 Finansal Analiz ve Finansal Planlama Finansal Yönetim kitabının 2 ve 3. bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
15 İşlenen konuların gözden geçirilmesi Sınava hazırlık Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar