Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19
Analize Giriş
(IEM715)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik Yönt.
(IEM723)
4 4 5 3 4 3 5 5 4 4 3 4 5 3 3 4 4 3 4
Çok Amaçlı Optimizasyon
(IEM759)
4 4 4 4 4 5 5 4 1 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri
(IEM740)
4 3 5 5 4 4 5 3 - 3 3 4 3 4 - 4 - 3 4
Ekonometri I
(IEM701)
5 5 3 4 4 3 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ekonometri II
(IEM702)
5 4 5 5 3 2 3 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ekonometride Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik
(IEM766)
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ekonometride Ekoller I
(IEM705)
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3
Ekonometride Ekoller II
(IEM706)
4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3
İleri Doğrusal Programlama
(IEM757)
3 3 3 3 3 3 4 4 1 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3
İstatistiksel Analiz
(IEM761)
4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 4
İstatistiksel Tahmin
(IEM763)
4 3 - 4 2 5 1 - - - - 1 - - - 5 - - -
Karar Analizi
(IEM758)
3 4 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4
Matematiksel İktisat I
(IEM707)
5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 4 5
Matematiksel İktisat II
(IEM708)
3 5 5 3 5 4 5 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
Matematiksel İstatistik I
(IEM732)
4 4 2 3 2 5 - 3 - - 4 1 - - - 4 - - -
Matematiksel İstatistik II
(IEM733)
4 3 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4
Matrisler Kuramı
(IEM713)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3
Mekansal Ekonometri I
(IEM747)
5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
Mekansal Ekonometri II
(IEM748)
5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 2 5 4 5 5
Nümerik Lineer Cebir
(IEM718)
3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Regresyon Teorisi
(IEM729)
4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 3 4 3 5 4 3 3 3 4
Seminer
(IEMS700)
4 2 4 4 5 4 5 3 4 5 5 5 4 3 3 5 5 5 4
Sınırlı Bağımlı Değişkenli Modeller I
(IEM721)
5 5 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Sınırlı Bağımlı Değişkenli Modeller II
(IEM722)
5 5 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5
Simülasyon
(IEM762)
3 3 1 4 2 2 - 2 - - 3 2 3 5 1 3 - - 3
Tez Çalışması
(IEM1T701)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Uygulamalı Ekonometri I
(IEM703)
3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
Uygulamalı Ekonometri II
(IEM704)
3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
Uygulamalı İstatistik
(IEM760)
3 3 4 5 5 5 5 5 - 3 2 3 4 4 - 3 - 3 4
Uygulamalı Zaman Serisi Analizleri I
(IEM745)
5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5
Uygulamalı Zaman Serisi Analizleri II
(IEM746)
5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 5 5 5 5 1 5 5 5 5
Uzmanlık Alan Dersi
(IEM1700)
4 4 5 5 5 3 4 5 4 5 3 3 4 4 - 3 4 4 4
Vektör Uzayları I
(IEM716)
3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 5 3 3 3 3 4 4
Vektör Uzayları II
(IEM717)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 4 4
Veri Madenciliği Yöntemleri I
(IEM755)
4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4
Veri Madenciliği Yöntemleri II
(IEM756)
4 4 5 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5
Yöneylem Araştırması I
(IEM711)
5 5 5 5 5 5 5 4 3 - 3 - 3 3 3 - 4 4 5
Yöneylem Araştırması II
(IEM712)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zaman Serileri Analizi I
(IEM709)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zaman Serileri Analizi II
(IEM710)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
İlişkili ders sayısı / 41 38 38 37 38 38 38 36 37 33 34 37 37 36 36 33 37 33 35 36
İlişki ağırlığı 154152152163156156153145110131148147145146118156132145152
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir