DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer IEMS   700 2 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Altan ÇABUK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonometri alanında özel bir konu hakkında veri toplama, raporlama, yayınlamayı öğretmektir.
Dersin İçeriği
Seminer konusu belirleme, literatür araştırması, veri toplama, verilerin anallizi, bilgiyi raporlama ve sunum.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Verilen konuda ulusal ve uluslararası literatürü tarar
2) Raporu toplum önünde sunar, soruları ve eleştirileri cevaplar
3) Elde ettiği bilgileri sentezler, analiz eder ve yorumlar ve rapor haline getirir
4) Araştırma süresince bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
5) Bir problemi Ekonometrik olarak analiz eder
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında güncel kavramları açıklar
X
2
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında sahip olduğu bilgiler arasındaki ilişkileri açıklar
X
3
Alanında sahip olduğu bilgilerin İktisat, İşletme ve diğer sosyal bilimlere nasıl uygulanacağını açıklar
X
4
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
5
Modeli tahmin etmek için en uygun yöntemi uygulayıp sonuçlarını yorumlar
X
6
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapar, kıyaslar, değerlendirir ve yorumlar
X
7
Amaca uygun bir şekilde veriyi tanımlar, toplar, düzenler ve analiz eder
X
8
Bir problemi çözmek üzere Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bilgileri kullanarak bireysel çalışma yapar
X
9
Ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
Bir örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirlemek amacıyla alanında öğrendiği bilgileri kullanır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Analiz sonuçlarını uygun şekilde sunar; bulgularını Türkçe veya yabancı bir dilde yüksek lisans tezine ya da mesleki bir rapora dönüştürür
X
14
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket program kullanır veya yeni bir bilgisayar kodu yazar
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Karşılaştığı problemleri çözmek üzere yeni yaklaşım ve yöntemler arar
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X
19
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması yöntemlerini kullanarak kurumların ihtiyaç duyduğu çözüm önerilerini getirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, bilimsel etik Seçilen konular ile ilgili makale, kitap, kitap bölümleri Anlatım
2 Konu araştırılması, yazım teknikleri hakkında bilgi Seçilen konular ile ilgili makale, kitap, kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
3 Konu araştırılması, yazım teknikleri hakkında bilgi Seçilen konular ile ilgili makale, kitap, kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
4 Konu araştırılması, yazım teknikleri hakkında bilgi Seçilen konular ile ilgili makale, kitap, kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
5 Kaynak tarama Seçilen konular ile ilgili makale, kitap, kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
6 Kaynak tarama Seçilen konular ile ilgili makale, kitap, kitap bölümleri Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
7 Kaynak tarama Seçilen konular ile ilgili makale, kitap, kitap bölümleri Anlatım
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
9 Kaynak tarama Seçilen konular ile ilgili makale, kitap, kitap bölümleri Anlatım
10 Sonuçların değerlendirilmesi Seçilen konular ile ilgili makale, kitap, kitap bölümleri Anlatım
11 Sonuçların değerlendirilmesi DAY, R.A., 1996. Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır Anlatım
12 Sonuçların değerlendirilmesi DAY, R.A., 1996. Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır Anlatım
13 sonuçların rapor haline getirilmesi Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kuralları Anlatım
14 sonuçların rapor haline getirilmesi Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kuralları Anlatım
15 sonuçların rapor haline getirilmesi Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kuralları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar