DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması IEM1T   701 3 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Altan ÇABUK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çalıştığı alan ile ilgili bilgiye erişme, çalışma kurma, veri elde etme, etik kurallara uygun bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik çalışma yapmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Yüksek lisans tezine yönelik literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgiye ulaşma ve etik değerler doğrultusunda değerlendirme becerisi kazanır
2) Alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder
3) Alanı ile ilgili uygulamalarda yeni yaklaşımlar getirme, problem çözme becerisi kazanır
4) Çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
5) Bireysel veya bir ekibin üyesi olarak çalışma planlar veri toplar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında güncel kavramları açıklar
X
2
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında sahip olduğu bilgiler arasındaki ilişkileri açıklar
X
3
Alanında sahip olduğu bilgilerin İktisat, İşletme ve diğer sosyal bilimlere nasıl uygulanacağını açıklar
X
4
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
5
Modeli tahmin etmek için en uygun yöntemi uygulayıp sonuçlarını yorumlar
X
6
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapar, kıyaslar, değerlendirir ve yorumlar
X
7
Amaca uygun bir şekilde veriyi tanımlar, toplar, düzenler ve analiz eder
X
8
Bir problemi çözmek üzere Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bilgileri kullanarak bireysel çalışma yapar
X
9
Ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
Bir örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirlemek amacıyla alanında öğrendiği bilgileri kullanır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Analiz sonuçlarını uygun şekilde sunar; bulgularını Türkçe veya yabancı bir dilde yüksek lisans tezine ya da mesleki bir rapora dönüştürür
X
14
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket program kullanır veya yeni bir bilgisayar kodu yazar
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Karşılaştığı problemleri çözmek üzere yeni yaklaşım ve yöntemler arar
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X
19
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması yöntemlerini kullanarak kurumların ihtiyaç duyduğu çözüm önerilerini getirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar Proje / Tasarım
2 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar Proje / Tasarım
3 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar Proje / Tasarım
4 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar Proje / Tasarım
5 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar Proje / Tasarım
6 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar
7 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Proje / Tasarım
9 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar Proje / Tasarım
10 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar Proje / Tasarım
11 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar Proje / Tasarım
12 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar Proje / Tasarım
13 Yaptığı çalışmalar ile ilgili dönem raporu hazırlama Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar Proje / Tasarım
14 Yaptığı çalışmalar ile ilgili dönem raporu hazırlama Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar Proje / Tasarım
15 Yaptığı çalışmalar ile ilgili dönem raporu hazırlama Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar