DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonometride Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik IEM   766 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Altan ÇABUK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, a) Bilimsel araştırmaların kapsamını, temellerini öğrenme b) Bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini öğrenme d) Bilimsel metinleri okuma, anlama ve veri analizi yapabilme e) Araştırma raporu hazırlamayı öğrenme f) Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olma ve etik dışı davranışları önleme
Dersin İçeriği
Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Bilimsel Araştırma Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve Amaçlar, Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları, Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri , Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu, Geçerlilik Ve Güvenirlik Kavramları, Araştırma Önerisi Yazma -Bir 'Özet' Öneri Hazırlama, Araştırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları, Makale Yazımında Temel Kurallar Ve Örnekler, Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Bilimsel araştırmaların kapsamını ve temellerini öğrenir.
2) 2. Bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini öğrenir.
3) 3. Bilimsel metinleri okur, anlar ve veri analizi yapabilir.
4) 4. Araştırma raporu hazırlamayı öğrenir.
5) 5. Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olur ve etik dışı davranışları önleyebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında güncel kavramları açıklar
X
2
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında sahip olduğu bilgiler arasındaki ilişkileri açıklar
X
3
Alanında sahip olduğu bilgilerin İktisat, İşletme ve diğer sosyal bilimlere nasıl uygulanacağını açıklar
X
4
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
5
Modeli tahmin etmek için en uygun yöntemi uygulayıp sonuçlarını yorumlar
X
6
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapar, kıyaslar, değerlendirir ve yorumlar
X
7
Amaca uygun bir şekilde veriyi tanımlar, toplar, düzenler ve analiz eder
X
8
Bir problemi çözmek üzere Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bilgileri kullanarak bireysel çalışma yapar
X
9
Ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
Bir örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirlemek amacıyla alanında öğrendiği bilgileri kullanır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Analiz sonuçlarını uygun şekilde sunar; bulgularını Türkçe veya yabancı bir dilde yüksek lisans tezine ya da mesleki bir rapora dönüştürür
X
14
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket program kullanır veya yeni bir bilgisayar kodu yazar
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Karşılaştığı problemleri çözmek üzere yeni yaklaşım ve yöntemler arar
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X
19
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması yöntemlerini kullanarak kurumların ihtiyaç duyduğu çözüm önerilerini getirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel Bilgi ve Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş Şener Büyüköztürk , Özcan Aygün, Ebru Kılıç Çakmak, Şirin Karadeniz, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Yayıncılık, ISBN: 9944919289, 2014 Anlatım
2 Etik Ve Bilimsel Araştırmada Temel Etik İlkeler Şener Büyüköztürk , Özcan Aygün, Ebru Kılıç Çakmak, Şirin Karadeniz, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Yayıncılık, ISBN: 9944919289, 2014 Anlatım
3 Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları ve bilimsel araştırma makaleleri Anlatım
4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları ve bilimsel araştırma makaleleri Anlatım
5 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları ve bilimsel araştırma makaleleri Anlatım
6 Bilimsel Araştırmada Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve AmaçlaR Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları ve bilimsel araştırma makaleleri Anlatım
7 Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları ve bilimsel araştırma makaleleri Anlatım
8 Ara Sınav
9 Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları ve bilimsel araştırma makaleleri Anlatım
10 Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları ve bilimsel araştırma makaleleri Anlatım
11 Geçerlilik Ve Güvenirlik Kavramları Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları ve bilimsel araştırma makaleleri Anlatım
12 Araştırma Önerisi Yazma -Bir 'Özet' Öneri Hazırlama Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları ve bilimsel araştırma makaleleri Anlatım
13 Araştırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları ve bilimsel araştırma makaleleri Anlatım
14 Makale Yazımında Temel Kurallar Ve Örnekler Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları ve bilimsel araştırma makaleleri Anlatım
15 Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları ve bilimsel araştırma makaleleri Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar