DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulamalı İstatistik IEM   760 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencinin karşılaştığı problemlerde ve verilerde uygun istatistiksel yönteme karar verip seçilen yöntemi veriye doğru şekilde uygulayabilmesi yeteneğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel testler tanıtılarak veriye uygun yöntemin seçilmesi ve SPSS ile uygulanmasını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İstatistikteki temel kavramları tanımlar
2) Veriyi grafiksel olarak analiz eder
3) Özet istatistikleri hesaplar ve yorumlar
4) Tek yığın parametresi için hipotezleri test eder
5) İki bağımsız örneğin ortalamasını karşılaştırır
6) İki bağımlı örneğin ortalamasını karşılaştırır
7) ANOVA ile ikiden fazla bağımsız örneği karşılaştırır
8) Farklı veri tipleri için ilişki katsayılarını hesaplayıp yorumlar
9) İki kategorik değişkenin bağımsızlığını test eder
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında güncel kavramları açıklar
X
2
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında sahip olduğu bilgiler arasındaki ilişkileri açıklar
X
3
Alanında sahip olduğu bilgilerin İktisat, İşletme ve diğer sosyal bilimlere nasıl uygulanacağını açıklar
X
4
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
5
Modeli tahmin etmek için en uygun yöntemi uygulayıp sonuçlarını yorumlar
X
6
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapar, kıyaslar, değerlendirir ve yorumlar
X
7
Amaca uygun bir şekilde veriyi tanımlar, toplar, düzenler ve analiz eder
X
8
Bir problemi çözmek üzere Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bilgileri kullanarak bireysel çalışma yapar
X
9
Ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
10
Bir örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirlemek amacıyla alanında öğrendiği bilgileri kullanır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Analiz sonuçlarını uygun şekilde sunar; bulgularını Türkçe veya yabancı bir dilde yüksek lisans tezine ya da mesleki bir rapora dönüştürür
X
14
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket program kullanır veya yeni bir bilgisayar kodu yazar
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Karşılaştığı problemleri çözmek üzere yeni yaklaşım ve yöntemler arar
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X
19
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması yöntemlerini kullanarak kurumların ihtiyaç duyduğu çözüm önerilerini getirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Motivasyon: Kaynakların ve temel kavramların açıklanması Kaynaktan ilgili bölüm Anlatım
2 Ölçme düzeyleri, parametre, istatistik, rasgele değişkenler Kaynaktan ilgili bölüm Anlatım
3 SPSS için temel bilgiler Kaynaktan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Örnekleme dağılımları, aralık tahmini Kaynaktan ilgili bölüm Anlatım
Problem Çözme
5 Hata tipleri ve hipotez testleri Kaynaktan ilgili bölüm Anlatım
Problem Çözme
6 Sıralı istatistikler ve uygulamaları Kaynaktan ilgili bölüm Anlatım
7 Varyansların homojenliği için testler ve uygulamaları Kaynaktan ilgili bölüm Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Konu tekrarı Performans Değerlendirmesi
9 Bir örnek için testler Kaynaktan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
10 İki bağımsız örnek için testler Kaynaktan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
11 İki bağımlı örnek için testler Kaynaktan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Bağımsızlık ve homojenlik için testler Kaynaktan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 İkiden fazla bağımsız örnek için testler Kaynaktan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 İkiden fazla bağımlı örnek için testler Kaynaktan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 İlişki katsayıları Kaynaktan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu tekrarı Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar